MAE Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd ad-daliadau llog yn cael eu gohirio dros dro ar gyfer cwsmeriaid Cymorth i Brynu sy’n dioddef straen ariannol o ganlyniad i’r coronafeirws, meddai’r Gweinidog Tai, Julie James.

Yn sgil y cyhoeddiad, os bydd cwsmeriaid yn cael eu heffeithio gan y coronafeirws ac yn colli incwm o ganlyniad, ni fydd angen iddynt wneud ad-daliadau llog ar fenthyciad Cymorth i Brynu am gyfnod o dri mis.

Ar hyn o bryd mae 619 o gwsmeriaid sy’n talu llog yn rhan o’r cynllun yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog Tai, Julie James:

“Bydd y camau rwy’n eu cymryd heddiw yn helpu cannoedd o gwsmeriaid Cymorth i Brynu, sydd o bosib yn dioddef effaith y coronafeirws, i ddygymod â chaledi ariannol annisgwyl.

“Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i wneud popeth o fewn ei gallu i helpu pobl Cymru yn y cyfnod anodd sydd ohoni.”

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.