10/22/2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

AS Plaid Cymru yn galw am frand ‘Gwnaed yng Nghymru’

MAE Cefin Campbell AS, llefarydd Plaid Cymru ar amaethyddiaeth a materion gwledig wedi beirniadu Bargen Fasnach Awstralia fel un “amgylchedd anllythrennog” a sydd yn “frad difrifol o ffermwyr Cymru.”

Wrth ysgrifennu yn y Sunday Times, dywed Mr Campbell fod “risg wirioneddol” y bydd mewnlifiad o gig eidion a chig oen rhatach o Awstralia i’n marchnadoedd yn tanseilio cynnyrch domestig.

Dywed Mr Campbell mai “fawr o synnwyr economaidd y mae bargen Awstralia yn ei wneud, mae hefyd yn amgylcheddol anllythrennog” gan dynnu sylw at y ffaith bod llawer o gig eidion a fewnforiwyd i Gymru wedi dod o Iwerddon, dim ond 50 milltir i ffwrdd, tra bydd yn rhaid i gig deithio 10,000 o filltiroedd yn awr.

Mae Mr Campbell wedi galw am frand swyddogol ‘Gwnaed yng Nghymru’ i helpu i hyrwyddo defnydd Cymru o nwyddau a gwasanaethau a gynhyrchir gan Gymru.

Mae’r galwadau wedi’u gwneud cyn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru, sydd unwaith eto wedi troi at arlwy rhithwir.

Dywedodd llefarydd Plaid Cymru dros amaethyddiaeth a materion gwledig, Cefin Campbell AS,

“Gyda’r haf arnom ni, byddai cymunedau gwledig ar draws y wlad fel arfer yn paratoi ar gyfer wythnosau o sioeau a ffeiriau, ond mae digwyddiadau’r misoedd a’r blynyddoedd diwethaf wedi gadael y cyfnod hwn yn teimlo’n debycach i aeaf caled.

“Mae’n amlwg bod y ffordd wledig o fyw a’r rhai sy’n ennill bywoliaeth o’r tir yn wynebu bygythiadau o bob cyfeiriad – gan gynnwys o’r pandemig, Brexit, newid hinsawdd neu’r ansicrwydd a achosir gan Fil Amaethyddiaeth Llywodraeth Lafur Cymru sydd ar fin digwydd.

“Rwy’n credu’n gryf bod gan sector amaethyddol Cymru botensial enfawr. Gan gynhyrchu bwyd a diod ymysg yr ansawdd uchaf yn y byd, mae Plaid Cymru wedi bod yn eiriolwr ers tro byd dros gymell busnesau i ddod o hyd iddynt yn lleol, gan gwtogi’r gadwyn gyflenwi a chreu swyddi drwy roi hwb i lefelau caffael.

“Dyna pam rwy’n galw am frand swyddogol ‘Gwnaed yng Nghymru’ i helpu Pobl Cymru i adnabod y cynnyrch sydd wedi’i wneud yma. Yn hytrach na chaniatáu cytundebau Torïaidd sy’n amlwg yn cyflenwi cynnyrch rhad o ansawdd isel i’n siopau a’n harchfarchnadoedd, gallwn werthu ein bwyd a’n diod gorau i’r byd er budd ein ffermwyr, yn hytrach na ar draul ein ffermwyr.”

Translate Site»

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: