09/30/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

MAE Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol i wneud cais am ei rownd diweddaraf o gyllid benthyciadau Trawsnewid Trefi. Mae modd defnyddio'r cyllid, sydd werth £5m, i adfywio canol trefi drwy ddod ag adeiladau gwag yn ôl yn fyw. Mae'r cynllun, sydd eisoes wedi dyrannu mwy na £67m ers 2014, yn caniatáu i gynghorau gefnogi prosiectau sy'n helpu cynhyrchu nifer yr ymwelwyr i ganol trefi a helpu i gefnogi busnesau lleol. Mae'r cynllun bellach ar agor ar gyfer ceisiadau ac yn dod i ben ar 02...