April 21, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Caerffili yn canu al lein Dydd Gwyl Dewi

AM chwech o’r gloch dydd Llun 1af Mawrth, bydd corau o bob rhan o fwrdeistref Caerffili yn dod ynghyd i ganu mewn digwyddiad ar-lein ffantastig i ddathlu Dydd Gwyl Dewi.

I ymuno fedr pobl ymweld â www.facebook.com/cwtshcymru a fedrant weld y llif byw ac ymuno yn y canu.

Trwy gydol y pandemig, mae llawer o’n corau lleol wedi bod yn cadw mewn cysylltiad â’i gilydd trwy gyfarfodydd ar-lein. Mae Nerys Porch, o’r Côr Meibion Caerffili, wedi bod yn gweithio’n agos gyda menter gymdeithasol RecRock i dathlu’r cyfle i bawb yn ardal Caerffili ddod ynghyd i ganu gyda’r corau.

Mae’r digwyddiad yn cael ei gefnogi gan Cyngor Caerffili a’r Rhwydwaith Lles Integredig, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

Er mwyn ei gwneud hi’n haws fyth i gymeryd rhan, dangosir geiriau ar y sgrin.

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: