10/04/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Carmarthenshire’s Proclamation of the new Sovereign to be held on Sunday September 11

Carmarthenshire’s official Proclamation of the new Sovereign will be read by the Chair of the Council, Cllr Rob Evans on the steps of County Hall, Carmarthen, at 12.45pm on Sunday September 11.

It will be followed by a Welsh language proclamation and read by the Cabinet for Organisation and Workforce, Cllr Philip Hughes.

Civic dignitaries, and members of the public are invited to attend.

Bydd Proclamasiwn o’r Sofran newydd yn cael ei ddarllen gan Gadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd Rob Evans ar risiau Neuadd y Sir, Caerfyrddin, am 12.45pm ar ddydd Sul 11 Medi.

Yna bydd yr Aelod Cabinet dros Drefniadaeth a’r Gweithlu, y Cynghorydd Philip Hughes yn darllen y Proclamasiwn yn y Gymraeg.

Mae croeso i wahoddedigion anrhydeddus ac aelodau o’r cyhoedd ddod.

Sir Gaerfyrddin yn cydymdeimlo yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines (llyw.cymru)

%d bloggers like this: