09/26/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Chwilio am gontractwr profiadol i drawsnewid adeilad Theatr y Palace

MAE Cyngor Abertawe wedi dechrau chwilio am gontractwr profiadol i drawsnewid adeilad hanesyddol Theatr y Palace yng nghanol y ddinas.

Disgwylir y bydd gan y contractwr a ddewisir hanes profedig o weithio gydag adeiladau treftadaeth.

Mae’r adeilad 133 oed siâp trionglog yn adeilad rhestredig gradd dau y bu sêr fel Charlie Chaplin a Syr Anthony Hopkins yn perfformio yno yn y gorffennol.

Daeth yr adeilad chwe llawr ar y Stryd Fawr i feddiant y cyngor ar ôl ei brynu gan berchnogion preifat tua blwyddyn yn ôl. Er yn gadarn yn adeileddol ar y tu allan, mae’n adfeiliedig y tu mewn.

Bydd yn cael ei drawsnewid mewn modd sensitif yn gartref i fusnesau technoleg, cychwynnol a chreadigol. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ac mae caniatâd adeilad rhestredig yn cael ei ystyried ar hyn o bryd.

Gallai’r gwaith ddechrau’r haf hwn a gallai’r adeilad ailagor flwyddyn nesaf. Mae’r cyngor yn ceisio tenant arweiniol i redeg yr adeilad.

%d bloggers like this: