September 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Cymunedau am Waith a Mwy wedi helpu trigolyn i ddychwelyd i’r gwaith

Mae’r prosiect Cymunedau am Waith a Mwy wedi gallu helpu un o drigolion Ceredigion i ddychwelyd i’r gwaith wedi iddo gael ei wneud yn ddi-waith o ganlyniad i gael ei ddiswyddo.

Cafodd Jahsyl Abberton o Aberystwyth ei ddiswyddo o’i swydd llawn amser, ond llwyddodd i ddod o hyd i waith rhan amser dros dro. Wrth weithio fel gweinydd a goruchwylydd mynediad, daeth Jahsyl ar draws y prosiect Cymunedau am Waith a Mwy yn y papur newydd lleol a phenderfynodd ymweld â swyddfa’r cyngor i gael mwy o wybodaeth.

Trefnodd staff y Cyngor apwyntiad i Jahsyl yr wythnos ganlynol gyda staff Cymunedau am Waith a Mwy, a eglurodd y prosiect a beth fyddai ar gael iddo.

Llwyddodd Jahsyl i gael Cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu wrth astudio am gymhwyster y Bwrdd Arholi Cenedlaethol ar gyfer Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol. Dywedodd: “Hoffwn fynegi fy niolch diffuant i Gyngor Sir Ceredigion am y cymorth a’r gefnogaeth a roddwyd i mi drwy’r cynllun Cymunedau am Waith a Mwy. Llwyddais i gael Cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu ac ennill gwaith oherwydd y cynllun hwn. Mae’r cynllun yn darparu cyfleoedd i bobl fel fi sy’n chwilio am waith. Mae wedi fy helpu gyda Cherdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu a’r Cynllun Hyfforddi Diogelwch Rheoli Safle.”

Aeth yn ei flaen, “Diolch yn arbennig i Glesni Hemming, Delor Evans (Mentor), Catrin Davies (Swyddog Cyswllt Cyflogwyr) a Delyth Smart (Swyddog Cymorth) am eu cymorth wrth helpu gyda’r cyrsiau a chael fy nghardiau adeiladu.

Gyda chymorth Delor a Catrin, rwyf bellach wedi fy nghyflogi ar gontract dros dro gydag Afan Electrical Limited fel llafurwr cyffredinol. Mae’r tîm wedi bod yn wirioneddol wych, hoffwn fynegi fy niolch am bopeth y maen nhw wedi’i wneud.”

Y Cynghorydd Catrin Miles yw Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Ysgolion, Dysgu Gydol Oes a Sgiliau, Cymorth ac Ymyrraeth. Dywedodd: “Mae hon yn enghraifft wych o sut mae Cymunedau am Waith a Mwy yn gallu helpu unigolion yn y sir. Mae cymorth ymarferol fel hwn yn amhrisiadwy i bobl sy’n profi diweithdra. Cysylltwch â’r tîm os ydych chi’n teimlo y gallech chi elwa o’r prosiect hwn.”

Os hoffech gael gwybod mwy, ffoniwch un o’n mentoriaid ar 01545 574193.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate
Tranlsate Site»

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: