08/16/2022

Wales News Online

Local & National News for Wales

Cynghorydd hir-wasanaeth yn dod yn Arglwydd Faer

MAE dau o gynghorwyr hwyaf eu gwasanaeth Abertawe wedi dod yn Arglwydd Faer ac yn Ddirprwy Arglwydd Faer.Bydd y Cynghorydd Mike Day yn olynu’r Cynghorydd Mary Jones i ddod yn Arglwydd Faer ar gyfer 2022/23 a’i ddirprwy fydd y Cynghorydd Graham Thomas.

Cafodd y Cynghorydd Day, sydd wedi bod yn aelod ward dros Sgeti ers 23 mlynedd, ei urddo mewn Cyngor Seremonïol a gynhaliwyd yn Siambr y Cyngor heddiw (20 Mai).

Fel Arglwydd Faer, bydd gan y Cyng. Day rôl ddinesig a seremonïol bwysig fel llysgennad swyddogol ein dinas. Bydd hefyd yn ymwneud â chodi arian at achosion da lleol, ac mae wedi dewis Canolfan Maggie, Abertawe a Zac’s Place fel elusennau’r Arglwydd Faer.

Cafodd gwraig y Cynghorydd Day, Chris, ei geni a’i magu yn Mayhill a West Cross, a hi fydd yr Arglwydd Faeres am y flwyddyn.

Meddai’r Cynghorydd Day:

“Rwy’n ddiolchgar iawn i’m cyd-gynghorwyr am eu cefnogaeth wrth fy enwebu’n Arglwydd Faer.

“Mae’n anrhydedd ac yn fraint enfawr cael gwasanaethu cymunedau Abertawe fel eu Harglwydd Faer.

“Mae fy ngwraig a minnau eisoes yn edrych ymlaen at fynd hwnt ac yma i gwrdd â phobl y ddinas wych hon rydym yn meddwl y byd ohoni, yn ogystal â chynrychioli Abertawe i ymwelwyr ac fel llysgennad ar adeg gyffrous iawn i’n cymunedau.”

Mae cefndir gwaith y Cynghorydd Day mewn addysg a busnes. Bu’n ddarlithydd busnes yn Sefydliad Addysg Uwch Gorllewin Morgannwg (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant bellach) ac ef oedd Deon cyntaf Ysgol Fusnes Abertawe.

Yn 2003 ymunodd â Phrifysgol Abertawe gan gysylltu busnesau digidol ac ymchwilwyr prifysgol, ac yn ddiweddarach yn cefnogi busnesau newydd ym maes gwyddorau bywyd. Yn fuan ar ôl iddo ‘ymddeol’ yn 2013, sefydlodd is-gwmni o sefydliad addysg Tsieineaidd yn y DU a sefydlodd elusen, gan gychwyn cystadleuaeth fenter ar gyfer timau o fyfyrwyr o’r DU a Tsieina.

Etholwyd y Cynghorydd Day i ward Sgeti am y tro cyntaf ym 1999 ac mae wedi gwasanaethu yno ers hynny. Bu’n Aelod Cabinet Addysg y cyngor am fwy na saith mlynedd rhwng 2004 a 2012. Mae’n parhau i wasanaethu ysgolion lleol ar gyrff llywodraethu Ysgol Gynradd Sgeti a’r Olchfa a bu ar Fwrdd Coleg Gŵyr Abertawe tan y llynedd.

Mae’r Cynghorydd Day wedi gwasanaethu’r gymuned ar dîm arweinyddiaeth Eglwys Parklands ers dros 30 mlynedd, ac mae’n gefnogwr brwd o Fanc Bwyd Sgeti ym Mharc Sgeti ac yn aelod o Bwyllgor Rheoli’r Ganolfan Gymunedol. Mae ei weithgareddau hamdden yn cynnwys cerdded, mwynhau amgylchedd naturiol gwych yr ardal ac, fel deiliad tocyn tymor, gwylio’r Elyrch.

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: