MAE Cyngor Sir Caerfyrddin wedi lansio Academi Gofal newydd sy’n cynnig cyfleoedd cyffrous i’r rhai sy’n awyddus i gael gyrfa ym maes gwaith cymdeithasol neu ofal cymdeithasol.

Yn agored i bob oedran, bydd yr Academi yn darparu hyfforddiant, cymorth ac arweiniad i ymgeiswyr llwyddiannus, gan eu galluogi i ennill cyflog wrth ddysgu a dewis llwybr gyrfa sydd fwyaf addas iddynt.
Drwy gyfuniad o addysg a hyfforddiant yn y swydd, mae cyfleoedd amrywiol i archwilio’r amrywiaeth o rolau gofal cymdeithasol a gwaith cymdeithasol sydd ar gael.

Rhaid i bob ymgeisydd fod ag o leiaf ddau TGAU (gradd A* – D) neu gymhwyster cyfwerth mewn Cymraeg, Saesneg neu Fathemateg. Fedrwch wneud cais yma.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Tremlett, yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol:

“Mae ein Hacademi Gofal newydd yn cynnig cyfleoedd gwych i’r rhai sy’n awyddus i gael gyrfa ym maes gofal neu waith cymdeithasol. Gallai ymgeiswyr llwyddiannus ennill gradd mewn gwaith cymdeithasol neu gymhwyster rheoli lefel pump, ond mae cyfleoedd hefyd drwy gydol y rhaglen i ddod o hyd i rôl arall os nad yw ennill gradd yn addas i chi.

Os oes gennych agwedd gadarnhaol a brwdfrydig a’ch bod yn chwilio am y cam cyffrous cyntaf mewn gyrfa newydd yna rydym am glywed gennych a byddem yn croesawu eich cais.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: