September 17, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Cyngor yn gweithredu’n gyflym i gael gwared graffiti sarhaus

MAE Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymryd camau cyflym i gael gwared ar graffiti sarhaus a ymddangosodd dros nos ar wal yn Sarn.

Yn wreiddiol, roedd neges ar y wal yn nodi ‘Diolch GIG a’r gweithwyr allweddol’, ond cafodd ei newid i gynnwys gair rheg sarhaus.

Roedd trigolion lleol yn gyflym i hysbysu’r cyngor, ac ymwelodd y tîm Strydoedd Glanach â’r lleoliad i gael gwared ar y geiriau annymunol. Mae trefniadau bellach yn cael eu gwneud i’r wal gael ei phaentio’n llwyr, ac mae’r cyngor yn trafod â sefydliadau lleol i weld a ellir gosod teyrnged newydd yno.

Dywedodd y Cynghorydd Richard Young, Aelod Cabinet dros Gymunedau:

“Pan ystyriwch sut mae staff iechyd a gofal cymdeithasol a gweithwyr allweddol eraill yn gwneud popeth o fewn eu gallu yn ystod y pandemig coronafeirws, mae’n anodd credu y gallai rhywun fod mor ddwl â phaentio rhywbeth fel hyn.

“Mae’r ffaith bod y gweithwyr hyn yn gosod eu hunain mewn perygl personol mawr o ddod i gysylltiad â’r feirws wrth ymgymryd â gwaith o’r fath yn gwneud y sylwadau hyd yn oed yn fwy sarhaus.

“Hoffwn ddiolch i dîm Strydoedd Glanach y cyngor am weithredu mor gyflym i fynd i’r afael â’r mater hwn. Roedd y sylw ffiaidd hwn yn falltod ar y gymdogaeth, ac yn sicr nid yw’n cynrychioli teimladau pobl Sarn am yr ymdrechion y mae ein GIG a’r gweithwyr allweddol yn parhau i’w gwneud.”

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

Tranlsate Site»

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: