MAE  cynlluniau i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys wedi cael sêl bendith y Cabinet, mae’r cyngor sir wedi dweud.

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd fel rhan o gynlluniau Trawsnewid Addysg gyffrous ar gyfer ardal dalgylch Aberhonddu.

Byddai’r ysgol newydd yn gweithredu ar y tri safle presennol i ddechrau, cyn symud i adeilad newydd sbon yn Aberhonddu, a fydd yn darparu cyfleusterau newydd sbon yr 21ain ganrif i ddisgyblion.

Y dyddiad targed ar gyfer sefydlu’r ysgol gynradd newydd yw mis Medi 2023, a disgwylir y bydd disgyblion yn symud i’r adeilad newydd yn ystod 2025/26.

Am Hysbysu Yma

Cysylltwch a ni heddiw

Ni anfonir spam. Byddwn mewn cysylltiad tu fewn 24awr
Byddwn mewn cysylltiad

Mis Rhagfyr y llynedd, rhoddodd y Cabinet ei sêl bendith i gyhoeddi hysbysiad statudol ffurfiol ar gyfer uno’r tair ysgol.  Cyhoeddwyd hwn ym mis Ionawr a derbyniwyd dros 110 o wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod gwrthwynebu.

Dydd Gwener, 11 Mawrth, derbyniodd ac ystyriodd y Cabinet yr adroddiad gwrthwynebu a chymeradwyodd y cynnig i uno’r tair ysgol i greu ysgol gynradd newydd.

Bydd y cynlluniau’n helpu’r cyngor i wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, strategaeth uchelgeisiol dros ddeng mlynedd a gymeradwywyd yn 2020.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg ac Eiddo:

“Ar ôl pwyso a mesur y gwrthwynebiadau’n ofalus, cymeradwyodd y Cabinet y cynnig i uno Ysgol Fabanod Mount Street, Ysgol Iau Mount Street ac Ysgol Gynradd Cradoc i greu ysgol gynradd newydd.

“Rydym wedi ymrwymo i drawsnewid profiadau’r dysgwyr a hawliau ein dysgwyr ac fe wnawn gyflawni hyn trwy wireddu ein Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030.

“Fel rhan o’n Gweledigaeth 2025, rydym hefyd wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o’r radd orau lle bydd ein dysgwyr a’n hathrawon yn gallu ffynnu a chyrraedd eu potensial.  Credwn fod ein cynlluniau cyffrous i sefydlu ysgol gynradd newydd yn ardal Aberhonddu, gyda’r bwriad i symud i adeilad newydd yn y dyfodol, yn dangos yr ymrwymiad hwn.

“Rwy’n credu y bydd ein cynlluniau cyffrous ar gyfer dalgylch Aberhonddu yn darparu cyfleusterau a chyfleoedd llawer gwell i ddysgwyr, a bydd yn ein helpu ni wireddu ein strategaeth a gwella hawliau a phrofiadau dysgwyr y dyfodol.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: