09/27/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Dechrau gwaith ar Splash Pad cyffrous i gymryd lle Aquasplash yn Aberafan

MAE gwaith adeiladu wedi dechrau i greu atyniad newydd Splash Pad ar gyfer plant a theuluoedd i gymryd lle’r cyfleuster poblogaidd Aquasplash a arferai fod ar lan y môr yn Aberafan.

Bydd yr atyniad newydd yn cynnwys dros 30 nodwedd dŵr cyffrous, gan gynnwys ffynhonnau, jetiau dŵr a ‘rhaeadrau’.

Bu Aquasplash yn atyniad eithriadol lwyddiannus ar gyfer trigolion lleol ac ymwelwyr am flynyddoedd lawr. Yn anffodus, roedd cost y gwaith atgyweirio a chynnal a chadw fyddai’n angenrheidiol i’w gadw ar agor am dymor arall wedi peri nad oedd yn ariannol ddichonadwy.

Daeth hi’n bryd felly cael rhywbeth yn ei le.

Ni fydd gan y Splash Pad newydd bwll o ddŵr llonydd yn ei ganol, am fod hyn yn creu anawsterau a heriau lu er. mwyn cynnal a phrofi ansawdd y dŵr cyn y gall y cyhoedd ei ddefnyddio, sy’n gallu llyncu amser ac arian.

Yn hytrach, bydd y ffynhonnau, jetiau a rhaeadrau dŵr yn cael eu taenu ar draws ardal chwarae ganolog. Bydd y gwaith, a ddechreuodd ar Chwefror 1, hefyd yn cynnwys lle newydd i eistedd a chyfleusterau o gwmpas safle’r Splash Pad.

Mae’r gwaith yn cael ei wneud gan Ustigate Ltd.

Meddai’r Cynghorydd Annette Wingrave, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Adfywio a Datblygu Cynaliadwy:

“Dyma brosiect allweddol yng ngwaith adfywio parhaus Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar gyfer glan y môr yn Aberafan, a fydd yn cynnig budd mawr i fusnesau lleol am y bydd y cynllun yn cynyddu’r niferoedd ymwelwyr i’r ardal.

“Hefyd, bydd pobl leol a’r gymuned ehangach yn elwa am y bydd y cynllun yn cyfrannu at greu ardal parth cyhoeddus deniadol mewn lleoliad allweddol sy’n edrych dros draeth Aberafan.”

%d bloggers like this: