September 28, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

”Dibynnu ar San Steffan yn neud niwed i’n plant a phobl ifanc” medd Plaid Cymru

MAE Gweinidog Cysgodol Addysg Plaid Cymru, Siân Gwenllïan AS wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyflymu cynyddu capasiti profi er mwyn arbed niferoedd uchel o absenoldebau ysgol.

Mae dibynnu ar system profi Brydeinig sy’n cael ei reoli gan Lywodraeth San Steffan yn cael effaith negyddol ar ddisgyblion yng Nghymru mae MsGwenllïan wedi’i ddweud.

Mae diffyg argaeledd profi wedi golygu fod nifer o ddisgyblion yng Nghymru yn absennol o’r ysgol yn hirach nag sydd angen yn unol ag polisïau ysgol sydd ddim yn caniatâu i unigolion symptomatig i ddychwelid i’r ysgol heblaw eu bod nhw wedi profi’n negatif ar gyfer cofid-19.

Ar hyn o bryd mae 55 o ysgolion yng Nghymru wedi adrodd achosion o ddisgyblion sy’n gorfod hunan-ynysu am 14 diwrnod.

Dwedodd Ms Gwenllïan fod ei “mewnflwch yn llawn e-byst gan rieni ar draws Cymru” sy’n profi’r broblem yma, a bod dibynnu ar gynllun profi led led y DU wedi bod yn niweidiol i addysg plant.