March 3, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Diwrnod Cofio’r Holocost

HEDDIW mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn ymuno ag eraill drwy nodi Diwrnod Cofio’r Holocost. Mae 27 Ionawr yn nodi 76 mlynedd ers rhyddhau gwersyll Auschwitz-Birkenau, gwersyll difa mwyaf y Natsïaid.

Thema’r diwrnod coffa Cenedlaethol eleni yw ‘Bod yn olau yn y tywyllwch’, a bydd y cyngor yn ymuno ag eraill i nodi’r diwrnod drwy oleuo Neuadd y Sir yn borffor heno, ac annog pobl i gynnau cannwyll a’i gosod yn y ffenestr am 8 pm i gofio ac i sefyll yn erbyn rhagfarn.

”Rydym hefyd yn ddiolchgar iawn i Eva Clarke BEM, goroeswr yr Holocost, sydd unwaith eto’n cymryd yr amser i siarad â staff yn ein hadran addysg i ddatblygu gwell dealltwriaeth a’n helpu i weithio gyda phlant drwy ein hysgolion i sylweddoli pa mor beryglus yw casineb a chulfarn, ynghyd â hiliaeth a rhagfarn.”

 

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: