July 26, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Dyn ifanc o Rydaman yn siarad yn y Senedd

BYDD dyn ifanc o Rydaman yn lleisio ei bryderon yn y Senedd ar ran pobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd gwledig.

Bydd Connor Strange hefyd yn trafod materion sy’n wynebu pobl ifanc sy’n byw yn lleol, megis trafnidiaeth a mynediad at wasanaethau iechyd meddwl, mewn Grŵp Hollbleidiol Seneddol.

Yn ddiweddar, mae’r dyn ifanc 23 oed wedi’i benodi’n aelod o Fwrdd Cenedlaethol Llais Ieuenctid y Deyrnas Unedig, sef grŵp llywio cenedlaethol sy’n cynnwys pobl ifanc o wahanol sefydliadau ieuenctid ledled y DU, a bydd yn cynrychioli Sir Gaerfyrddin a Chymru.

Am y ddwy flynedd nesaf, bydd wrth galon Ieuenctid y DU ac yn cryfhau’r cysylltiadau rhwng sefydliadau ieuenctid, yn cymryd rhan mewn ymgyrchoedd, yn meithrin cysylltiadau â’r rheiny sy’n gwneud penderfyniadau ac yn ysbrydoli pobl ifanc eraill i weithredu.

Dywedodd Connor: “Mae’n anrhydedd mawr cael gwahoddiad i fynd i’r Senedd i siarad gyda’r Grŵp Hollbleidiol Seneddol am wasanaethau gwledig. Rwy’n frwd iawn dros faterion gwledig a hoffwn weld newid yn enwedig o ran trafnidiaeth a chael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl i bobl ifanc mewn ardaloedd gwledig. Bydd y cyfarfod hwn yn fuddiol gan y byddaf yn gallu lleisio barn pobl ifanc o bob rhan o Sir Gaerfyrddin a chyflawni newid cadarnhaol yn y tymor hir.”

Hefyd, bydd Connor yn teithio i Hampshire yn ddiweddarach ym mis Mai i fynychu ei gyfarfod cyntaf o Grŵp Llais Ieuenctid y DU, lle bydd yn dod i adnabod y cyfranogwyr eraill, yn dysgu am y rôl ac yn cymryd rhan mewn gweithgareddau adeiladu tîm gwych yn yr awyr agored.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: