07/14/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Historian Dr Miranda Kaufmann supporting Flintshire County Council's campaign to encourage people to get out and about and experience the region's town heritage trails

Dysgwch am hanes Sir y Fflint a manteisio ar ddealltwriaeth ddyfnach, medd hanesydd

MAE hanesydd yn Sir y Fflint yn annog trigolion i gloddio i orffennol yr ardal fel rhan o Fis Hanes Lleol a Chymunedol.

Gan fod mis Mai wedi’i ddynodi’n fis i ddathlu hanes rhanbarthol, nid oes amser gwell i ddysgu rhagor am hanesion cyfoethog ac amrywiol trefi a phentrefi’r sir.

Gyda phump o lwybrau treftadaeth yn plethu trwy leoliadau ledled Sir y Fflint, mae gan ddysgwyr ddewis eang o safleoedd hanesyddol i ymweld â nhw.

Meddai’r Dr Miranda Kaufmann, hanesydd sy’n byw yn Sir y Fflint: “Mae mor bwysig dysgu am ein hanes lleol achos ni allwn wybod pwy ydym oni fyddwn ni’n gwybod o ble rydym wedi dod.

“Mae deall yr hyn a fu yn ein galluogi i ddatblygu gwybodaeth a gwerthfawrogiad dyfnach o ble rydym yn byw.

“Mae bod yn ymwybodol o’r haenau o hanes sy’n ein hamgylchynu a sut mae ein hamgylchedd wedi newid dros y canrifoedd, yn creu dimensiwn arall o fwynhad, hyd yn oed ar gyfer rhywbeth mor syml â cherdded i lawr y stryd fawr.

“O drysorau’r Oes Efydd fel mantell aur yr Wyddgrug i gestyll canoloesol sy’n tystio i’r brwydrau rhwng tywysogion Cymru a brenhinoedd Lloegr, i dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal, mae gan Sir y Fflint hanes cyfoethog ac amrywiol.

“Ac nid yn unig hanes lleol, ond hanes cenedlaethol a byd-eang hefyd: mae brenhinoedd a breninesau o Rhisiart I i’r Frenhines Fictoria wedi ymweld â Ffynnon Wenffrewi; chwaraeodd teulu Mostyn ran allweddol yn y Rhyfel Cartref; a defnyddiwyd copr a gynhyrchwyd yn Nyffryn Maesglas nid yn unig i amddiffyn cyrff llongau cefnforol rhag mwydod y môr ond hefyd i wneud manilau a ddefnyddid i brynu caethweision o Affrica.

“Mae ein llwybrau treftadaeth trefol yn ffordd wych i archwilio gorffennol a phresennol yr ardal; gall unrhyw un fynd ar daith trwy amser trwy gerdded y strydoedd.”

Mae pum llwybr treftadaeth Sir y Fflint ym Mwcle, Cei Connah, Y Fflint, Yr Wyddgrug a Threffynnon yn tynnu sylw at amrywiaeth o wahanol gyfnodau hanesyddol.

Mae’r llwybr yn y Fflint yn dathlu’r holl fathau o waith sydd wedi trawsnewid yr aneddiad dros y canrifoedd ers ei sefydlu gan y Brenin Edward I, tra mae llwybr Treffynnon yn mynd â cherddwyr ar hyd llwybrau crefyddol hynafol a safleoedd bywyd gwyllt.

Anogir y rhai sy’n bwriadu dilyn y llwybrau i lawrlwytho hefyd yr ap Llwybrau Digidol Gogledd-ddwyrain Cymru gan Gadwyn Clwyd, sy’n cynnwys mwy o ddewisiadau a lleoliadau i’w harchwilio yn ogystal â’r llwybrau trefol.

Meddai Andrew Farrow, Prif Swyddog Cynllunio, Amgylchedd ac Economi Cyngor Sir y Fflint: “Mae gan Sir y Fflint hanes cyfoethog ac amrywiol sydd yn mynd yn ôl canrifoedd ac mae’r llwybrau treftadaeth yn enghraifft berffaith o natur yr ardal, sy’n newid o hyd.

“O ryfeloedd y canol oesoedd i’r blaengarwch a’r gwelliannau technolegol yn ystod y chwyldro diwydiannol, mae gan Sir y Fflint rywbeth at ddant pawb waeth beth fo eich diddordeb hanesyddol.

“Mae’r llwybrau treftadaeth trefol yn dangos cymaint y mae gwahanol fannau yn Sir y Fflint wedi datblygu yn ystod ein hanes fel cenedl, a byddant yn eich galluogi i gerdded yn ôl troed miloedd lawer o bobl sydd wedi creu hanes yr ardal.”

Oes gennych chi hoff le yn Sir y Fflint yr hoffech ei rannu? Ewch i dudalennau Archwilio Sir y Fflint ar Facebook (@exploreflintshire) ac Instagram (@explore_flintshire) a rhannwch eich dewisiadau.

 

%d bloggers like this: