MAE Undeb Amaethwyr Cymru (UAC) wedi ymuno gyda Heddlu Gogledd Cymru er mwyn atgoffa aelodau o’r cyhoedd i gadw eu cŵn ar dennyn yn dilyn llu o ymosodiadau angheuol diweddar ar ddefaid Wil Williams,  ffarmwr o Aberdaron.

Wrth siarad gyda’r Undeb yn ddiweddar, meddai PC Dewi Rhys Evans o Dîm Troseddau Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru:

“Mae’n rwystredig gweld cynifer o ddigwyddiadau o boeni defaid yn ddiweddar.  Unwaith eto mae’n ofyn arnom i ymledaenu neges syml: cadwch eich cŵn ar dennyn ac o dan reolaeth.  Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda Prifysgol John Moores, Lerpwl, ar astudiaeth sy’n gobeithio adnabod y dulliau gorau o gasglu DNA ci o anafiadau’r anifeiliaid.”

Dywed Dr Hazel Wright, Uwch Swyddog Polisi UAC:

“Mae ymosodiadau ar dda byw yn parhau er gwaethaf nifer o ymgyrchoedd gan y diwydiant wedi eu hanelu at addysgu cerddwyr cŵn am y peryglon mae eu cŵn yn peri i dda byw. Mae traweffaith ymosodiad ci ar deulu sy’n ffermio yn aruthrol. Mae ein ffermwyr wedi syrffedu wrth wynebu’r olygfa drychinebus o weld eu hanifeiliaid yn gelain neu’n agos at angau yn y caeau yn dilyn ymosodiad gan gŵn ac mae’r gwewyr meddwl sy’n dilyn wrth ymdopi â’r gost a’r effaith emosiynol yn laddfa, heb os nac onibai.”

Mae perchnogion cŵn anghyfrifol yn parhau i fod yn boen i aelodau UAC ac mae’r undeb wedi galw droeon a throeon am bwerau cryfach i’w defnyddio gan yr heddlu, cosbau mwy grym ar gyfer troseddwyr ac i’r Bil LLes Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) i’w wneud yn orfodol bod bob ci yn cael ei gadw ar dennyn pan fyddant yn agos at dda byw.

“Mae modd atal ymosodiadau cŵn a’r gobaith yw daw newid yn y ddeddfwriaeth drwy’r Bil LLes Anifeiliaid (Anifeiliaid a Gedwir) er mwyn diogelu’r da byw a’r cŵn” ychwanegodd Dr Wright.

Meddai Mr Williams:

“Mae’n amlwg bod angen andros fwy o addysg ar bobol cyn bod perchnogion cŵn yn deallt bod angen cadw eu cŵn ar dennyn bob tro o gwmpas da byw, yn ogystal â phwysleisio’r pwysigrwydd o wbod lle mae eich ci chi ar bob adeg”.

Pwysleisiodd hefyd:

“Mae’n bwysig bod perchnogion cŵn yn gyfrifol ac yn gwneud yn siwr bod eu cwn yn cael eu cadw mewn lle sâff dros nôs.”

Ychwanegodd Dafydd, ŵyr Mr Williams:

“Mae o’n brifo pan fydd hyn yn digwydd. Mae angen i bobol sylweddoli pa mor beryg ydy eu cŵn pan fyddant oddi ar eu tennyn.”

Yn trafod y mater, dywedodd Rob Taylor, Cydlynydd Troseddau Gwledig a Bywyd Gwyllt Cymru:

“Rydym yn gweld mwy na 300 o ymosodiadau bob blwyddyn gydag anifeiliaid yn cael eu bwystfileiddio a hefyd eu lladd, yn ogystal â chŵn yn cael eu saethu neu eu difa’n drugarog gyda’r perchennog yn ymddangos o flaen y llys. Mae perchnogaeth ci cyfrifol yn allweddol ac mae’n hanfodol cadw anifeiliaid anwes o dan reolaeth ar bob achlysur, neu os wedi eu cadw adref wrtho’u hunain, bod y tŷ neu’r ardd yn ddiogel.”

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: