August 5, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penglais i hunan-ynysu yn dilyn achos COVID-19

Gofynnwyd i Grŵp o ddisgyblion ym Mlwyddyn 9 yn Ysgol Gyfun Penglais, Aberystwyth hunan-ynysu am 10 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.

Yn ogystal, cysylltwyd â disgyblion sy’n teithio ar yr un bws â’r achos cadarnhaol a gofynnwyd iddynt hunan-ynysu am 10 diwrnod hefyd. Daw’r disgyblion hyn o fwy nag un Grŵp Blwyddyn o Ysgol Gyfun Penglais.

Rhaid i bob cyswllt a gadarnhawyd o’r achos hyn aros gartref am 10 diwrnod i leihau lledaeniad posibl y firws i deulu, ffrindiau a’r gymuned ehangach. Bydd y disgyblion yn cael eu haddysgu o bell am y cyfnod yma.

Mae’r Ysgol wedi cysylltu â phob un o’r rhieni yma a byddant hefyd yn cael eu cefnogi gan Dîm Olrhain Cyswllt Ceredigion.

Mae’r Cyngor yn annog pob rhiant i atgyfeirio eu plant am brawf os ydyn nhw’n datblygu unrhyw un o’r symptomau ehangach, sef:

· tymheredd uchel

· peswch parhaus newydd

· colled neu newid i synnwyr arogli neu flas

Symptomau annwyd yr haf – gan gynnwys dolur gwddf, trwyn yn rhedeg, cur pen
Symptomau tebyg i ffliw, gan gynnwys myalgia (cyhyrau poenus); blinder gormodol; cur pen parhaus; trwyn yn rhedeg neu drwyn llawn; tisian yn barhaus; dolur gwddf a/neu grygni, prinder anadl neu wichian
Unrhyw symptomau newydd neu newid mewn symptomau yn dilyn prawf negyddol yn flaenorol
Yn ogystal, dylai rhieni sicrhau eu bod yn trefnu prawf COVID-19 os mae eu plentyn yn teimlo’n sâl yn gyffredinol a hanes o fod mewn cysylltiad ag achos hysbys o COVID-19.

 

Gallwch wneud cais am brawf ar-lein https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu drwy ffonio 119.

 

Mae’r nifer o achosion COVID-19 wedi cynyddu’n sylweddol dros y diwrnodau diwethaf ac rydym yn annog pobl i barhau i gadw pellter cymdeithasol 2 fetr, gwisgo masg pan rydych dan do, golchi eich dwylo’n rheolaidd am 20 eiliad a sicrhau bod digon o awyr iach pan rydych o dan do. Bydd dilyn y rheolau hyn yn atal lledaeniad COVID-19 yng Ngheredigion.

 

Ni ddarperir unrhyw fanylion pellach ynglŷn â’r mater hwn.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: