BYDD Gwasanaeth Ambiwlans Cymru’n cynnal ei rith gyfarfod y Bwrdd cyntaf yr wythnos nesaf.
Cynhelir y cyfarfod ddydd Iau 28 Mai rhwng 9.30am a 2.30pm; cliciwch yma i ymuno yn y cyfarfod.

Y dewis arall ydi mynd ar wefan Zoom a chlicio ‘Ymuno gyda chyfarfod’ a defnyddio’r cyfeirnod 700 441 713 a chyfrinair 444333 ar gyfer y cyfarfod.

Bydd Tîm Gweithredol yr Ymddiriedolaeth a’r Cyfarwyddwyr Anweithredol yn ymgynnull ar gyfer eu cyfarfod Bwrdd, a gynhelir bob deufis ac sy’n agored i’r cyhoedd, trwy gyfrwng Zoom am y tro cyntaf yn hanes y sefydliad.

Gwahoddir y cyhoedd a rhanddeiliaid i ddod i’r cyfarfod trwy gyfrwng y platfform fideo gynadledda hefyd.

Dywedodd Estelle Hitchon, Cyfarwyddwr Partneriaethau ac Ymgysylltu’r Ymddiriedolaeth: “Mae’r pandemig Covid-19 yn golygu fod rhaid i ni weithio’n wahanol, gan harneisio technoleg er mwyn parhau i wneud ein cyfarfodydd y Bwrdd mor hygyrch i bobl ag y bo modd.

“Rydym ni wedi bod yn datblygu ein dull o ymgysylltu gyda’r Bwrdd ers nifer o flynyddoedd, ac roeddem ni’n benderfynol ein bod ni am gynnal cysylltiad y Bwrdd gyda chymunedau hyd yn oed yn ystod y pandemig hwn, pan fo tryloywder wrth wneud penderfyniadau a llywodraethu hyd yn oed yn fwy hanfodol.

“Mae ymuno gyda ni yng nghyfarfod digidol y Bwrdd yn gyfle gwych i ddysgu am ein hymateb i’r pandemig Coronafeirws ac am ein cyfeiriad fel gwasanaeth yn y dyfodol a’r materion sydd ar frig agenda’r sefydliad.

“Mae’n gyfle unigryw hefyd i gyfarfod aelodau ein Bwrdd, er o bell.”

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.

For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online