03/20/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Hybiau a llyfrgelloedd ar draws Caerdydd cynnig cyfle bori drwy’r silffoedd llyfrau

BELLACH mae hybiau a llyfrgelloedd ar draws y ddinas yn cynnig cyfle i aelodau’r llyfrgell bori drwy’r silffoedd llyfrau am y tro cyntaf mewn mwy na blwyddyn, fel rhan o’r broses barhaus o adfer gwasanaethau cymunedol yn y ddinas.

O ddydd Llun 19 Ebrill, gall cwsmeriaid gadw slot i ymweld â’u hyb neu lyfrgell o ddewis a chael 25 munud i weld a dewis y llyfrau yr hoffent eu benthyg.

Ceir gwybodaeth am oriau agor hybiau a llyfrgelloedd ar, i https://www.cardiff.gov.uk/CYM/preswylydd/hybiau-a-swyddfeydd-tai/Pages/Hybiau.aspx

Gellir cadw slotiau trwy gysylltu â Llinell y Llyfrgell ar 029 2087 1071, opsiwn 2. Hefyd gall aelodau barhau i ddefnyddio Llinell y Llyfrgell i ddewis a threfnu casglu eitemau fel rhan o’r gwasanaeth Clicio a Chasglu llyfrau, neu drwy ymweld â            https://wales.ent.sirsidynix.net.uk/client/cy_GB/card_cy/

Mae’n rhaid i gwsmeriaid sydd â slot a drefnwyd ymlaen llaw ymweld â’u hyb neu lyfrgell o ddewis ar eu pennau eu hunain, oni bai bod plentyn neu ofalwr yn mynd gyda nhw. Gall plant dros 11 oed drefnu apwyntiad ymlaen llaw i ddewis eu llyfrau ar eu pennau eu hunain.

Bydd angen i bob ymwelydd wisgo gorchudd wyneb y tu mewn i’r cyfleusterau oni bai ei fod wedi’i eithrio, defnyddio’r glanweithydd dwylo cyn mynd i mewn i’r adeilad, a dilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol ac unrhyw systemau un-ffordd sydd ar waith pan fyddant y tu mewn.

Bydd mesurau glanhau gwell ar waith yn yr adeilad er mwyn cadw staff a chwsmeriaid yn ddiogel.

Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor:

“Mae Hybiau a Llyfrgelloedd Caerdydd wedi cynnal gwasanaeth i aelodau’r llyfrgell drwy gydol y flwyddyn diwethaf – yn gyntaf drwy fuddsoddi mwy yn ein cynnig digidol ac annog cwsmeriaid i roi cynnig ar ein hystod eang o e-adnoddau a fu’n hynod lwyddiannus a phoblogaidd ac yna gyda lansiad ein gwasanaeth Clicio a Chasglu llyfrau.

“Er hynny, rydym yn gwybod, ar gyfer rhai cwsmeriaid, nid oes dim i’w gymharu â phori’r silffoedd yn eu llyfrgell neu hyb a dewis y teitlau maent am eu benthyg felly.  Mae hyn yn gam arall ymlaen yn ein cynllun adfer ac rydym yn edrych ymlaen at weld cwsmeriaid yn ein hadeiladau ar gyfer eu slotiau a drefnwyd ymlaen llaw o’r wythnos nesaf ymlaen.”

 

%d bloggers like this: