09/21/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Llifogydd Sgiwen yn ddigwyddiad o bwys

CYHOEDDWYD ‘roedd llifogydd difrifol yn Sgiwen yn ddigwyddiad o bwys ar ôl i o leiaf wyth stryd, gan gynnwys Parc Goshen, orlifo, a bu’n rhaid gwagio sawl eiddo ar frys.

Cafwyd hyd i lety dros nos Iau ar gyfer pawb wnaeth orfod symud o’u tai, rhyw 80 o drigolion yn ôl yr amcangyfrif.

Ni chofnodwyd unrhyw anafiadau, a gofynnwn i bobl barhau i osgoi’r ardal,

Mae achos y llifogydd yn parhau i gael ei archwilio a bydd lefel y dŵr yn parhau i gael ei fonitro.

Yn ôl y Prif Uwch-arolygydd Andy Valentine, o Heddlu De Cymru:

“Mae’r gwasanaethau Brys, Cyngor Castell-nedd Port Talbot a phartneriaid argyfwng sifil posib wedi byd yn cydweithio i ddiogelu preswylwyr lleol ac atal mwy o niwed.

“Sefydlwyd grŵp cydlynu strategol aml-asiantaethol (SCG) i gydlynu’r ymateb argyfwng i’r digwyddiad hwn a helpu i gefnogi’r bobl a effeithiwyd gan y llifogydd.”

Ychwanegodd Dirprwy Brif Swyddog Tân Roger Thomas, o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru:

“Cyn dim byd arall, rydyn ni’n meddwl am bawb sydd wedi cael eu heffeithio gan ddigwyddiadau dydd Iau.

“Roedd y digwyddiad hwn yn galw am ymateb mawr aml-asiantaethol i’r hyn oedd yn ddigwyddiad deinamig oedd yn symud yn gyflym, a gwnaed ymdrechion arwrol gan bawb oedd yn rhan o’r ymateb i sicrhau diogelwch a llesiant y gymuned a effeithiwyd.

 

%d bloggers like this: