09/25/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Llywodraeth Cymru cyhoeddi pecyn £2.25m i amddiffyn swyddi Llyfrgell Genedlaethol

MAE pecyn achub gwerth £ 2.25m i amddiffyn swyddi yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru wedi cael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Dros y pythefnos diwethaf, roedd llywodraeth Cymru wedi dod i mewn i feirniadaeth am ymddangos fel pe na bai wedi ei difetha gan gyflwr y Llyfrgell Genedlaethol lle roedd 30 o swyddi yn y fantol ynghyd â dyfodol rhai gwasanaethau yn cael eu darparu.

Mae cyllideb y Llyfrgell wedi cael ei rhewi ers degawd, ac gan ystyried chwyddiant, mae wedi cael ei thorri gan ryw 40% a dros y blynyddoedd mae wedi colli 100 aelod o staff, gostyngiad o 30%.

Roedd deiseb yn galw am “gyllid teg” i’r llyfrgell wedi tyfu mewn cefnogaeth dros y cyfnod ac wedi cyrraedd dros 14,000 o lofnodion.

Ymateb cychwynnol y llywodraeth, ryw wythnos yn ôl, oedd nad oedd arian ychwanegol ar gael, yna ychydig ddyddiau yn ddiweddarach dywedodd ei bod yn “edrych ar bob opsiwn sydd ar gael inni i amddiffyn swyddi a bywoliaethau yn sefydliadau cenedlaethol Cymru”.

Dywedodd Rob Phillips, cynrychiolydd Undeb Prospect:

“Ni’, croesawi’r arian ychwanegol i’r Llyfrgell gafodd ei gyhoeddi heddiw fel cam cyntaf i ddatrys yr argyfwng ariannol.  Ni’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am weithredu ond nawr mae angen datrysiad tymor hir fel bod y Llyfrgell yn gallu cynnal y gweithgareddau sy’n bwysig i bobl Cymru. Nawr ni’n edrych ymlaen i weithio gyda rheolwyr a Bwrdd y Llyfrgell i wella strwythyr newydd y Llyfrgell, diogeli swyddi, arbenigedd, chapasiti a gwireddu gweledigaeth am lyfrgell cenedlaethol modern.

‘’Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi cefnogi’r ymgyrch mren unrhyw ffordd; mae’r ymateb wedi bod yn galonogol iawn.’’

Ychwanegodd:Gwynoro Jones a oedd wedi galw ar i Lywodraeth Cymru ac aelodau’r Senedd ‘gamu i’r plât’ ac na fydd ‘cenedlaethau’r dyfodol yn maddau i ni os ydym yn cerdded i ffwrdd o’n treftadaeth’:

“Mae hyn yn newyddion da a’r penderfyniad cywir. Fodd bynnag, y mater canolog yw na ddylid byth roi’r Llyfrgell Genedlaethol yn y sefyllfa hon eto. Mae’n hanfodol bod cynllun tymor canolig a hir yn cael ei ddatblygu nid yn unig i ddiogelu’r sefydliad gwych hwn ond i sicrhau ei ddatblygiad yn yr oes ddigidol hon “.

Cyhoeddwyd hefyd y bydd £ 3.95m yn ychwanegol yn mynd i Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Bydd yr arian ar gyfer y ddau sefydliad yn cwmpasu’r blynyddoedd ariannol cyfredol a nesaf.

%d bloggers like this: