July 25, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Mesur y Farchnad Fewnol “yn gwatwar datganoli” rhybuddia Plaid

RHAID i Lywodraeth Lafur beidio â chydweithredu â Llywodraeth San Steffan ar y Mesur Marchnad Fewnol nes ei bod yn “sylfaenol” yn newid ei dull, meddai Plaid Cymru.

Disgwylir i Fil y Farchnad Fewnol gael ei gyhoeddi yn ddiweddarach yr wythnos hon a bydd yn caniatáu i Lywodraeth y DU benderfynu sut y bydd y cenhedloedd datganoledig yn rhyngweithio â Llywodraeth y DU ar ôl Brexit.

Mae Plaid Cymru a’r SNP wedi ei ddisgrifio fel “ymgais i gipio grym”.

Wrth ysgrifennu at Weinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles, dywedodd Gweinidog Cysgodol yr Economi Plaid Cymru, Helen Mary Jones AS, fod Llywodraeth y DU yn gweithredu’n “ddidwyll” a dywedodd fod natur yr ymgynghoriad a’r cynigion sydd wedi’u cynnwys yn y Papur Gwyn ‘yn gwatwar datganoli ‘.

Mae gweinidog cyfansoddiadol yr Alban, Mike Russell MSP, wedi dweud “na allai, ac ni fyddai Llywodraeth yr Alban dderbyn unrhyw gynlluniau o’r fath. Ni fyddem ychwaith yn cydweithredu â nhw.”

Dywedodd Ms Jones y dylai Llywodraeth Cymru ddilyn yr un trywydd oni bai bod Llywodraeth San Steffan yn “newid yn sylfaenol” sut roedd yn gweithredu mewn perthynas â’r Bil hwn.

Wrth ysgrifennu at Weinidog Pontio Ewropeaidd Llywodraeth Cymru, Jeremy Miles, dywedodd Helen Mary Jones MS:

“Bydd y cynigion [a amlinellir yn y Papur Gwyn] yn gweld llywodraethau datganoledig yn gorfod derbyn cynhyrchion a gwasanaethau sydd wedi’u cynllunio i safonau is mewn rhannau eraill o’r DU hyd yn oed mewn meysydd datganoledig.

“Nid oes unrhyw fanylion parthed datrys anghydfod; rhaid i gyrff a strwythurau a grëwyd i oruchwylio Marchnad fewnol y DU fod yn gwbl annibynnol ac yr un mor atebol i Senedd Cymru,