05/30/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Pobl ifanc Ceredigion yn cymryd rhan yn ymgynghoriad ieuenctid mwyaf Ewrop

PLEIDLEISIODD 2,160 o bobl ifanc rhwng 11 ac 18 oed (37% o’r boblogaeth) ar draws Ceredigion yn y balot, Gwneud Eich Marc, eleni, sy’n golygu mai Ceredigion yw’r unig Awdurdod yng Nghymru i gyrraedd yr 20 ardal uchaf yn y DU (yn seiliedig ar ganran y nifer a bleidleisiodd).

Ym mis Chwefror 2022, cymerodd Ceredigion ran yn y balot Gwneud Eich Marc. Mae Gwnewch Eich Marc yn rhoi cyfle i bobl ifanc rhwng 11-18 oed ym Mhrydain gael dweud eu dweud ar y materion mwyaf sy’n wynebu pobl ifanc. Mae’r bleidlais flynyddol, sydd wedi bod yn rhedeg ers dros 10 mlynedd, yn canolbwyntio ar faterion megis iechyd ac addysg.

Iechyd a Lles oedd y pwnc a bleidleisiwyd arno fwyaf gan bobl ifanc Ceredigion gyda 483 o bleidleisiau, gyda Swyddi, Arian, Cartrefi a Chyfleoedd yn dilyn yn agos gyda 451 o bleidleisiau. Derbyniodd yr Amgylchedd 405 o bleidleisiau ac Addysg a Dysgu 371 o bleidleisiau. Materion eraill y pleidleisiwyd arnynt hefyd yw Tlodi, Adferiad Covid-19 ac Ein Hawliau a Democratiaeth.

Am Hysbysu Yma

Cysylltwch a ni heddiw

Ni anfonir spam. Byddwn mewn cysylltiad tu fewn 24awr
Byddwn mewn cysylltiad

Bydd digwyddiad blynyddol Cyngor Ieuenctid Ceredigion, i’w gynnal ddiweddarach eleni, yn canolbwyntio ar nifer o’r pynciau pwysig hyn, lle bydd pobl ifanc yn codi cwestiynau gyda phanel o siaradwyr gwadd.

Dywedodd Gwion Bowen, Swyddog Cyfranogi Plant a Phobl Ifanc, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion:

“Mae’n hynod o bwysig bod pobl ifanc yn cael llwyfan i rannu eu barn, yn benodol ar faterion sy’n effeithio arnyn nhw. Mae’r Ymgyrch Gwneud eich Marc yn gyfle gwerthfawr i bobl ifanc rhwng 11 a 18 oed ar draws Ceredigion gael dylanwad ar y materion sy’n cael eu trafod fel rhan o’r rhaglen UKYP, ac rydym yn falch bod cynifer o bobl ifanc wedi gallu cymryd rhan eleni. Hoffem ddiolch i’n tim o Weithwyr Ieuenctid, Ysgolion Uwchradd a Cholegau Addysg Bellach ar draws y Sir am ein cefnogi i allu cynnal y balot eto eleni.”

%d bloggers like this: