12/05/2022

Wales News Online

Local & National News for Wales

Bwrdd Iechyd Hywel Dda

MAE cleifion ar draws de-orllewin Cymru wedi cael hwb yn dilyn gosod sganiwr CT newydd sbon gwerth £2.2m yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili. Mae'r sganiwr, sydd wedi'i ariannu gan grant gan Lywodraeth Cymru, yn ymgorffori'r dechnoleg ddiweddaraf sydd ar gael a bydd yn gwella profiad y claf yn sylweddol gyda gwell datrysiad ac amseroedd sgan cyflymach. Bellach gellir perfformio sganiau o'r garddwrn a phenelin gyda'r claf yn eistedd mewn cadair, a gellir perfformio'r ddelwedd mewn 4D. Gellir cael sganiau cardiaidd mewn un curiad calon a bydd yn galluogi i Ysbyty Glangwili i ddarparu gwasanaeth CT Cardiaidd i'n cleifion ac mae'r...