01/29/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Cofio gwaith T Llew Jones

AR NOS Iau, 06 Hydref am 7:30yh, cynhelir Noson Goffa T. Llew Jones yn Llyfrgell y Dref Aberystwyth, Canolfan Alun R Edwards. Y trydydd noson goffa swyddogol i gael ei drefnu gan y Llyfrgell, bydd noson eleni yn cynnwys araith gan y siaradwr gwadd, Jon M O Jones. Teitl y sgwrs yw 'Bwbw o ben Foel Gilie: atgofion am gymdeithas wledig y Cilie'. Bydd hefyd perfformiad gan Barti Camddwr. Cyn dod yn awdur llawn amser, roedd T. Llew Jones yn athro ysgol gynradd...