Tag: Gwion Bowen

Ceredigion young people given opportunity to apply for £1,000 bursary

FOLLOWING the success of previous years, Ceredigion Youth Service are fortunate enough to accept another opportunity generously provided by West Wales Holiday Cottages to support young people with a cash bursary again this year. The purpose of the bursary is to provide a £1,000 opportunity which young people aged 11-25 can apply for, to help them with their future aspirations. The successful application(s) will be chosen by Ceredigion Youth Forum, which is a panel made up of young people from all over Ceredigion. The closing date for applications is midnight on Wednesday, 10 August 2022.…

Cyfle i bobl ifanc Ceredigion ymgeisio am fwrsari o £1,000

YN dilyn llwyddiant y blynyddoedd blaenorol, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn cyfle gan gwmni West Wales Holiday Cottages i gefnogi pobl ifanc gyda bwrsari ariannol eleni eto. Bwriad y bwrsari yw cynnig cyfle gwerth £1,000 i bobl ifanc rhwng 11-25 fedru ymgeisio amdano, i’w helpu gyda’u dyheadau yn y dyfodol. Dewisir y cais neu geisiadau llwyddiannus gan Fforwm Ieuenctid Ceredigion, sy’n banel o bobl ifanc o bob rhan o Geredigion. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ddydd Mercher, 10 Awst 2022. Cysylltwch â Gwion Bowen ar 07790 812939 neu e-bostiwch Gwion.Bowen@ceredigion.gov.uk am ffurflen ymgeisio. Dywedodd…

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!