03/20/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Tîm yr Hwb Ieuenctid yn mynd o gwmpas strydoedd Abertawe

MAE swyddogion Cyngor Dinas Abertawe sy’n datblygu Hwb Ieuenctid yn parhau i weithio gyda phobl ifanc trwy gydol y cyfnod clo.

Bydd timau, gyda chefnogaeth eu partneriaid sef y YMCA a Barod, yn mynd o gwmpas y ddinas bum noson yr wythnos yn gwneud y mannau a’r lleoedd lle mae pobl ifanc yn treulio’u hamser yn fwy diogel.

Ar adegau arferol maent yn brysur yn trefnu gweithgareddau i bobl ifanc mewn clybiau a chanolfannau ieuenctid ledled Abertawe.

Ond, ers i’r cyfyngiadau cyfredol fod ar waith, maent wedi bod yn mynd o gwmpas y strydoedd dros y gaeaf yn cefnogi pobl ifanc yn ogystal â’u cwrdd ar-lein.

Meddai’r Cyng. Elliott King, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros y Gwasanaethau Plant:

“Drwy gydol y cyfnod clo diweddaraf, mae ein swyddogion Datblygu’r Hwb Ieuenctid wedi parhau i fod yno ar gyfer pobl ifanc Abertawe.

“Mae’r pandemig wedi bod yn amser anodd i bob oed, ac nid yw pobl ifanc yn eithriad.

“Oherwydd y cyfyngiadau, mae clybiau ieuenctid wedi gorfod cau dros dro, fodd bynnag, gan y bydd cyfyngiadau’r cyfnod clo’n cael eu llacio’n raddol dros y misoedd i ddod, byddant yn ailagor cyn gynted ag y bo’n ddiogel gwneud hynny, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth.

“Yn y cyfamser, bydd y tîm a’n partneriaid yn parhau i gefnogi’n pobl ifanc yn y mannau lle maent yn cwrdd tu fas ac yn ddigidol i sicrhau bod ganddynt yr wybodaeth a’r gefnogaeth y mae eu hangen arnynt pan fo’u hangen arnynt.”

%d bloggers like this: