Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cefnogi ymgyrch Wythnos Daenellu Genedlaethol Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân eleni.

Cynhelir yr ymgyrch o ddydd Sul 19 Mai i ddydd Gwener 24 Mai. Aeth Cyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân a’r Rhwydwaith Taenellwyr Tân Cenedlaethol ati i wneud gwaith ymchwil i archwilio effeithiolrwydd a dibynadwyedd systemau taenellu. Gwelwyd bod systemau taenellu yn gweithredu ar 94% o achlysuron gan ddangos dibynadwyedd uchel iawn.

Yn ogystal, mae’n amlwg pan fyddant yn gweithredu eu bod yn diffodd neu’n ymatal y tân ar 99% o achosion, a’u bod felly’n effeithiol iawn. Dangosodd y dystiolaeth hefyd, mewn fflatiau sydd wedi’u haddasu a fflatiau sydd wedi’u hadeiladu’n benodol, fod taenellwyr 100% yn effeithiol o ran rheoli tanau. Mae yna amrywiaeth mewn rheoliadau adeiladu o ran darparu taenellwyr yn y Deyrnas Unedig. Mae’r cyfreithiau o ran taenellwyr yng Nghymru a’r Alban yn fwy llym nag y maent yn Lloegr, sy’n golygu bod eu cymunedau wedi eu diogelu’n well rhag tân.

Dywedodd y Rheolwr Grŵp, David Hancock, Pennaeth Diogelwch Tân Busnesau ar gyfer Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Mae’r dystiolaeth yn dweud y cyfan, mae gwaith ymchwil yn profi bod taenellwyr yn effeithiol iawn ac yn darparu diogelwch cryf rhag tân fel rhan o becyn diogelwch rhag tân.”

Dywedodd Rheolwr Diogelwch yn y Cartref, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Will Bowen, “Bydd y ddeddfwriaeth sy’n gosod gofyniad i osod taenellwyr ym mhob cartref newydd sy’n cael ei adeiladu yng Nghymru yn arwain at lai o farwolaethau ac anafiadau oherwydd tân ledled y wlad.”

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ynghyd â Chyngor Cenedlaethol y Penaethiaid Tân yn gofyn i bobl gefnogi’r ymgyrch trwy ddilyn yr hashnod #RhowchYstyriaethIDaenellwyr  ar y cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o daenellwyr.

Mae hon yn ymgyrch amlwladol ac mae hefyd yn cael ei chefnogi yn America, Canada ac Awstralia.

We monitor clicks
ADVERT: We are seeing a reduction in newspaper sales across the UK. We believe every one of us deserves equal access to vital public service journalism. We have upheld our editorial independence in the face of the disintegration of traditional media. Our independence means we can set our own agenda and voice our own opinions. Our journalism is free from commercial and political bias. We can challenge the powerful without fear and give a voice to those less heard. We rely on donations and advertising to continue bringing you all your local news. We are grateful for any support you may be able to offer.
For More Hyperlocal News Stories Click on the Banner
,
Related Posts
Latest Posts from Wales News Online