September 23, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

BYDD  llyfrgelloedd Ceredigion yn agor i bori heb apwyntiad ar 09 Awst.

Bydd pobl yn gallu galw i mewn i’w llyfrgell leol i bori a dewis llyfrau yn eu hamser eu hun.

Bydd y gwasanaeth Clicio a Chasglu yn parhau i gwsmeriaid a bydd y Gwasanaeth Cyflenwi Cartref hefyd yn parhau ar gyfer cwsmeriaid bregus neu bobl sy’n gaeth i’r tŷ.

Cysylltwch â’ch llyfrgell i drefnu apwyntiad i ddefnyddio’r cyfrifiaduron cyhoeddus, neu i wirio’r oriau agor cyn ymweld. Mae rhifau cyswllt ac amseroedd agor ar gael ar wefan Llyfrgelloedd Ceredigion https://libraries.ceredigion.gov.uk/client/cy_GB/cer_cy/.

Dewch o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf ar dudalen Facebook Llyfrgell Ceredigion.

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate
Tranlsate Site»

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: