Tag: Bwrsari o £1000 i pol ifanc Ceredigion

Cyfle i bobl ifanc Ceredigion ymgeisio am fwrsari o £1,000

YN dilyn llwyddiant y blynyddoedd blaenorol, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi bod yn ddigon ffodus i dderbyn cyfle gan gwmni West Wales Holiday Cottages i gefnogi pobl ifanc gyda bwrsari ariannol eleni eto. Bwriad y bwrsari yw cynnig cyfle gwerth £1,000 i bobl ifanc rhwng 11-25 fedru ymgeisio amdano, i’w helpu gyda’u dyheadau yn y dyfodol. Dewisir y cais neu geisiadau llwyddiannus gan Fforwm Ieuenctid Ceredigion, sy’n banel o bobl ifanc o bob rhan o Geredigion. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ddydd Mercher, 10 Awst 2022. Cysylltwch â Gwion Bowen ar 07790 812939 neu e-bostiwch Gwion.Bowen@ceredigion.gov.uk am ffurflen ymgeisio. Dywedodd…

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!