MAE Cyngor Merthyr Tudful yn annog preswylwyr a grwpiau cymunedol i siarad am faterion bwyd fel rhan o argymhelliad i daclo’r argyfwng costau byw.

Mae’r ymgynghorwyr arbennigol Miller Research yn gweithio ar greu Strategaeth Tlodi Bwyd ar gyfer partneriaeth Rhwydwaith Ffyniant Bwyd Merthyr Tudful, sy’n cynnwys yr awdurdod lleol ac ystod o bartneriaid eraill.

Amcan y Strategaeth yw mabwysiadu dull cydweithredol er mwyn helpu ‘gwella hygyrchedd bwyd maethlon ar gyfer pobl leol’. Fel rhan o’r gwaith ymchwil, mae’r cwmni yn cynnal dau arolwg o farn pobl.

“Rydym yn gwybod bod mater tlodi bwyd ym Merthyr Tudful, sy’n gwaethygu oherwydd yr argyfwng costau byw,” meddai’r Cyng. Geraint Thomas Arweinydd y Cyngor ac aelod cabinet dros adfywio.

“Y diben yw gweld yn well pa mor eang yw mater tlodi bwyd ym Merthyr Tudful, a deall yn well ymwybyddiaeth/ safbwyntiau preswylwyr am y mater”.Ychwanegodd

“Rydym yn edrych yn arbennig ar brofiadau pobl am y gallu i fforddio a hygyrchedd at fwyd yn ystod yr argyfwng costau byw presennol ac yn ystod y pandemig Covid-19.”

Fel cymhelliad ychwanegol, bydd pawb sy’n cwblhau’r arolwg yn cael yr opsiwn i gymryd rhan mewn raffl gyda siawns o ennill taleb gwerth £50 o Argos.

Gall preswylwyr unigol gymryd rhan yn yr arolwg cyntaf yma:

Welsh Language Residents Survey

Mae’r ail arolwg wedi ei hanelu at fudiadau gwirfoddol/ trydydd sector a grwpiau cymunedol sy’n darparu cymorth i breswylwyr yn y gobaith y byddant yn nodi bylchau yn y gefnogaeth, ac yn deall pa help mae sefydliadau ei angen yn y misoedd nesaf er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth yn gynaliadwy.

Gall grwpiau gymryd rhan yn yr ail arolwg yma:

Welsh Language Community Action Survey

Mae’r arolwg yn cymryd tua 10 munud i’w gwblhau. Er mwyn cymryd rhan yn y raffl, bydd angen cynnwys eich cyfeiriad e-bost ar ddiwedd yr arolwg. Bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap.

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: