Cynlluniau cyffrous ar gyfer ysgol gynradd newydd ym Mhontsenni

MAE cynlluniau cyffrous i drawsnewid addysg i ddysgwyr yn ne Powys wedi dod gam yn nes wedi i’r Cabinet roi sêl bendith i gyflwyno cynlluniau i Lywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu adeiladu ysgol gynradd ddwy ffrwd newydd ar gost o £10.2m yn lle’r adeilad presennol yn Ysgol Gynradd Pontsenni, gyda lle i 150 o ddisgyblion.

Mae’r cyngor wedi llunio Achos Amlinellol Strategol i’r cynlluniau a gafodd eu trafod a’u cymeradwyo gan y Cabinet heddiw (dydd Mawrth, 8 Mawrth).

Bydd y buddsoddiad hwn yn helpu’r cyngor wireddu ei Strategaeth ar gyfer Trawsnewid Addysg ym Mhowys, sef strategaeth uchelgeisiol dros 10 mlynedd a gafodd ei chymeradwyo yn 2020.

Am Hysbysu Yma

Cysylltwch a ni heddiw

Ni anfonir spam. Byddwn mewn cysylltiad tu fewn 24awr
Byddwn mewn cysylltiad

Clywodd y Cabinet y bydd angen £10.2m i adeiladu’r ysgol newydd, gyda 65% o’r arian yn dod o Raglen Cymunedau Cynaliadwy ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru (hen Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif).  Y cyngor fyddai’n ariannu’r 35% sy’n weddill.

Bydd yr Achos Amlinellol Strategol nawr yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Phyl Davies, Aelod Cabinet dros Addysg:

“Nid yw adeiladau presennol Ysgol Gynradd Pontsenni’n addas i ateb anghenion cwricwlwm yr 21ain Ganrif nac anghenion llesiant disgyblion.

“Fel rhan o Weledigaeth 2025, rydym wedi ymrwymo i ddarparu cyfleusterau o’r radd orau.  Yn ein barn ni, nid yn unig y bydd y cynlluniau ar gyfer ysgol gynradd newydd Pontsenni’n dangos yr ymrwymiad hwn ond byddwn yn darparu cyfleusterau haeddiannol i’r plant.

“Rwy wrth fy modd bod y Cabinet wedi cymeradwyo’r Achos Amlinellol Strategol.  Os bydd Llywodraeth Cymru’n ei gymeradwyo, bydd yn fuddsoddiad sylweddol arall yn ein seilwaith ysgolion.”

Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com
You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: