02/22/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Disgybl o Ysgol Gynradd Rhisga yn cyhoeddi llyfr ystod cyfyngiadau symud

MAE bachgen wyth oed o Fwrdeistref Sirol Caerffili wedi ysgrifennu llyfr am ei ddwy gath anwes yn ystod y cyfyngiadau symud.

Fe wnaeth Joseph Smith, disgybl o Ysgol Gynradd Rhisga, gadw ei hun yn brysur yn ystod y cyfyngiadau symud trwy adrodd straeon am yr hyn y dychmygodd y byddai ei ddwy gath anwes, Chester a Jeff, yn ei wneud yn y nos pan fyddai ef a’i deulu yn cysgu.

Byddai Joseph yn treulio oriau gyda’i deulu yn siarad am anturiaethau dychmygol ei gathod. Gyda chymorth ei fam, ysgrifennodd y straeon hyn i lawr, a phenderfynon nhw eu bod eisiau rhannu’r positifrwydd hwn â theuluoedd eraill trwy eu rhoi mewn llyfr, “The Amazing Night-Time Adventures of Chester and Jeff”.

Daeth y teulu o hyd i ddarlunydd, Mariia Luzina, a gipiodd y ddwy gath yn wych gyda lliwiau bywiog, ac argraffwyd y llyfr a’i ddod yn fyw.

Fe wnaeth tad Joseph helpu i sefydlu gwefan, fel y gallent ddweud wrth y byd am ei lyfr a sicrhau ei fod ar gael i bobl brynu a rhannu anturiaethau’r cathod gyda’u teuluoedd. Ochr yn ochr â’r llyfr, mae anturiaethau’r cathod Chester a Jeff wedi dod yn fyw trwy Instagram, Twitter a Facebook, gyda mam Joseph yn helpu i lanlwytho lluniau yn ddyddiol i godi calon pobl.

Dywedodd y Cynghorydd Ross Whiting, Aelod Cabinet dros Ddysgu a Chyflawniad:

“I lawer ohonom, mae’r cyfyngiadau symud wedi bod yn heriol. Da iawn Joseph am ei ddefnyddio fel cyfle cadarnhaol i wneud i eraill wenu. Rwy’n edrych ymlaen at ddarllen am anturiaethau Chester a Jeff ac rwy’n credu bydd llawer o bobl eraill yn hefyd.”

Dywedodd mam Joseph, Emma Smith:

“Ffordd Joseph o stopio ei hun rhag colli ei ffrindiau a’i deulu ehangach fyddai adrodd straeon am yr hyn y dychmygodd y byddai ei ddwy gath anwes, Chester a Jeff, yn ei wneud yn ystod y nos pan roedden ni i gyd yn cysgu. Fe wnaeth droi ei ddychymyg yn rhywbeth cadarnhaol a chreu prosiect pleserus i’r teulu cyfan ganolbwyntio arno yn ystod cyfnod pan roedd popeth arall mor ansicr. Rydw i mor falch ohonot, Joseph.”

Ychwanegodd Joseph Smith:

“Cawsom gymaint o hwyl yn gwneud y llyfr felly roeddem am ei rannu â phawb. Rwyf eisoes wedi cael syniadau ar gyfer antur Nadolig y cathod!”

Gellir prynu “The Amazing Night-Time Adventures of Chester and Jeff” yma.

%d bloggers like this: