CAFODD Tîm Rhaglen Rhannu Prentisiaeth Blaenau Gwent ynghyd â’u partner Anelu’n Uchel Merthyr Tudful eu dewis ar gyfer rownd derfynol Gwobrau Prentisiaeth Cymru. Cynhelir y gwobrau rhithiol ar 29 Ebrill 2021 ac maent yn uchafbwynt yn y calendr dysgu seiliedig ar waith.

Bob blwyddyn mae Gwobrau Prentisiaeth Cymru yn cydnabod ac yn dathlu cyfraniad rhagorol ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith, prentisiaid, cyflawnwyr rhagorol a chyflogwyr ymroddedig sydd wedi rhagori ar raglenni prentisiaethau a hyfforddiaeth Llywodraeth Cymru. Cafodd Anelu’n Uchaf Blaenau Gwent a’u partneriaid Anelu’n Uchel Merthyr Tudful eu dewis, ynghyd â phedwar sefydliad arall, yng nghategori ‘Cyflogwr Mawr ac Macro y Flwyddyn’. Mae’r wobr hon yn dathlu ymrwymiad y cyflogwr i ddatblygu eu gweithluoedd drwy brentisiaethau, tra’n cefnogi eu gweithwyr cyflogedig yn ystod hyfforddiant.

Sefydlwyd Anelu’n Uchel Blaenau Gwent yn 2015 ac Anelu’n Uchel Merthyr Tudful yn 2017, mae’r tîm o wyth yn arbenigo mewn darparu prentisiaid i fusnesau gweithgynhyrchu a pheirianneg Blaenau Gwent a Merthyr. Hyd yma, mae ganddynt record rhagorol o 100% o brentisiaid yn cael eu cyflogi drwy’r rhaglen. Cafodd y tîm Anelu’n Uchel eu cydnabod eisoes am eu hymroddiad rhagorol a record prentisiaid yng Ngwobrau Prentisiaeth Cymru 2019 lle gwnaethant ennill yn yr un categori.

Dywedodd Richard Crook, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adfywio a Gwasanaethau Cymunedol:

“Mae cyrraedd rownd derfynol y gwobrau yn gamp enfawr a hoffwn ddymuno pob lwc iddynt ar gyfer y rownd derfynol rithiol. Mae cyrraedd cam olaf y categori unwaith eto yn wir gydnabyddiaeth o holl waith caled timau Anelu’n Uchel ym Mlaenau Gwent a Merthyr, yn arbennig pan fo gennym gystadleuaeth mor galed. Mae hon yn enghraifft arall eto o weithio partneriaeth llwyddiannus sydd wedi dangos ein hymrwymiad i ddatblygu a chefnogi prentisiaethau, er gwaethaf heriau COVID-19”.

Caiff Gwobrau Prentisiaeth Cymru eu trefnu ar  cyd gyda Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru a drwy banel o feirniaid o fri wedi dod ynghyd â 35 o enillwyr haeddiannol i’r rowndiau terfynol mewn 12 categori o bob rhan o Gymru.

Yn rownd olaf categori Cyflogwr Mawr a Macro y Flwyddyn mae;

Heddlu Dyfed Powys, Anelu’n Uchel Blaenau Gwent a Merthyr Tudful, DOW, Cyngor Rhondda Cynon Taf, aBwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: