06/16/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Updates to opening times for walk-ins at mass vaccination centres | Diweddariad amseroedd agor i glinigau cerdded i mewn yng nghanolfanau brechu torfol

BYDD clinigau cerdded i mewn ar gyfer dos cyntaf ac ail ddos yn parhau i redeg ym mhob canolfan Hywel Dda ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Gwiriwch ameroedd agor eich ganolfan lleol isod a ffoniwch i dderbyn eich dos cyntaf, ar gael i bawb dros 18 mlwydd oed, neu os yw’n amser i chi gael eich ail ddos (wyth wythnos ar ôl eich dos cyntaf).

Aberystwyth (Llyfrgell Thomas Parry, SY23 3AS) – ar gau dydd Llun 19 hyd dydd Mercher 21 Gorffennaf. Clinigau cerdded i mewn ar agor pob diwrnod arall rhwng 10yb a 7yh. Breichlynnau Astrazenceca, Prizer a Moderna ar gael.

Aberteifi (Canolfan Hamdden Teifi SA43 1HG) – ar gau ddydd Llun 19 i ddydd Mercher 21 Gorffennaf. Clinigau cerdded i mewn ar agor pob diwrnod arall rhwng 10yb a 5yp. Nodwch mai Moderna fydd yr unig frechlyn ar gael ar wahan i ddydd Mawrth 20 Gorffennaf pan Pfizer fydd yr unig frechlyn ar gael.

Caerfyrddin – clinig cerdded i mewn (Canolfan Cynhadledd Halliwell, UWTSD, SA31 3EP) – clinigau cerdded i mewn ar agor ddydd Sadwrn 17 rhwng 10yb a 6yp. Brechlynnau Astrazeneca, Pfizer a Moderna ar gael. Bydd y ganolfan ar gael rhwng ddydd Sul 18 Gorffennaf a dydd Sul 25 Gorffennaf.

Caerfyrddin canolfan gyrru drwodd(Maes y Sioe Unedig SA33 5DR) – clinig cerdded i mewn ar agor 7 diwrnod yr wythnos rhwng 10yb a 6yp. Bydd brechlynnau Astrazeneca a Moderna ar gael.

Hwlffordd (Archifau Sir Benfro, SA61 2PE) – ar gau ddydd Llun 19 a dydd Mercher Gorffennaf am glinigau cerdded i mewn rhwng 9yb a 5yp. Ar agor pob diwrnod arall am glinigau cerdded i mewn rhwng 10yb a 6yp. Bydd brechlynnau Astrazeneca, Pfizer a Moderna ar gael.

Llanelli (Theatr Ffwrnes SA15 3YE) – ar agor 7 diwrnod yr wythnos am glinigau cerdded i mewn rhwng 10yb a 6yh. Bydd brechlynnau Astrazeneca, Pfizer a Moderna ar gael.

Dinbych y Pysgod (Canolfan Hamdden Dinbych y Pysgod, SA70 8EJ) – ar agor dydd Gwener 16 i ddydd Sul 18 Gorffennaf a dydd Gwener 23 i ddydd Sul 25 Gorffennaf am glinigau cerdded i mewn rhwng 10yb a 4yh. Bydd brechlynnau Astrazeneca, Pfizer a Moderna ar gael.

Nid oes angen cysylltu â’r bwrdd iechyd cyn mynychu clinig cerdded i mewn ond os ydych eisiau trefnu apwyntiad gallwch dal wneud drwy gysylltu â’n tîm llogi ar 0300 303 8322 neu drwy e-bostio COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

—————————————————————————-

First and second dose walk-in vaccine clinics continue to run at all Hywel Dda mass vaccination centre across Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.

Please check the opening times of your local centre below and call in to receive your first vaccine dose, available for anyone aged 18 and over, or your second vaccine dose if it is due (eight weeks after your first):

Aberystwyth Thomas Parry Library, SY23 3AS – closed Monday 19 to Wednesday 21 July. Open all other days for walk-ins between 10.00am and 7.00pm. Astrazeneca, Pfizer and Moderna vaccines available.

Cardigan – Teifi Leisure Centre SA43 1HG – closed on Monday 19 July and Wednesday 21 July. Open all other days between 10.00am and 5.00pm for walk-ins. Please note Moderna will be the only vaccine available when open, except Tuesday 20 July when Pfizer will be the only vaccine available.

Carmarthen walk-in – Halliwell Conference Centre, UWTSD, SA31 3EP – open Saturday 17 July for walk-ins between 10.00am and 6.00pm. Astrazeneca, Pfizer and Moderna vaccines available. This centre will be closed Sunday 18 to Sunday 25 July.

Carmarthen drive-through – United Counties Showground, SA33 5DR – open 7 days a week for walk-ins between 10.00am and 6.00pm. Astrazeneca and Moderna vaccines available.

Haverfordwest – Pembrokeshire Archives, SA61 2PE – closed Monday 19 and Wednesday 21 July. Open Tuesday 20 July for walk-ins between 9.00am and 5.00pm. Open all other days for walk-ins between 10am and 6pm. Astrazeneca, Pfizer and Moderna vaccines available.

Llanelli – Ffwrnes Theatre SA15 3YE – open 7 days a week for walk-ins between 10.00am and 6.00pm. Astrazeneca, Pfizer and Moderna vaccines available.

Tenby – Tenby Leisure Centre, SA70 8EJ – open Friday 16 to Sunday 18 July and Friday 23 to Sunday 25 July for walk-ins between 10.00am and 4.00pm. Astrazeneca, Pfizer and Moderna vaccines available.

There is no need to contact the health board before attending a walk-in clinic but if you wish to schedule an appointment you can still do so by contacting our booking team on 0300 303 8322 or by emailing COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk

%d bloggers like this: