August 3, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Cael gwared â’r camargraffiadau am farchnata ar gyfryngau cymdeithasol – bydd gweithdy hyfforddi Cyswllt Ffermio yn eich rhoi ar ben ffordd!

CHWALWCH y rhwystrau a allai fod yn eich atal rhag manteisio i’r eithaf ar farchnata ar gyfryngau cymdeithasol. Bydd gweithdai hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol Cyswllt Ffermio yn eich rhoi ar ben ffordd. Mae’r gweithdai wedi’u hariannu’n llawn a byddant yn cael eu darparu gan ddarparwyr hyfforddiant cymeradwy Lantra Cymru.

Mewn rhai teuluoedd ffermio mwy traddodiadol mae’r syniad o ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i farchnata yn aml naill ai’n cael ei ddiystyru’n llwyr neu’n cael ei drin yn amheus!  I nifer o rai eraill, mae integreiddio llwyfannau digidol fel Facebook, Twitter ac Instagram i’w strategaeth marchnata digidol wedi helpu i wneud eu brand neu eu cynnyrch yn fwy amlwg ac wedi rhoi hwb i’w gwerthiant.

Mae Cyswllt Ffermio yn annog busnesau ffermio a choedwigaeth cymwys i gofrestru ar gyfer gweithdy marchnata cyfryngau cymdeithasol a ddylai roi syniadau newydd i chi a’r sgiliau i wella eich gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol a chyflawni’r canlyniadau rydych chi’n chwilio amdanyn nhw.

Mae Cyfarwyddwr Lantra Cymru, Kevin Thomas, yn dweud bod dysgu sut mae hyrwyddo eich brand, eich gwasanaeth neu eich cynnyrch ar lwyfannau chyfryngau cymdeithasol yn gallu bod yn un o’r ffyrdd mwyaf cost effeithlon ac effeithiol o gyrraedd eich cynulleidfaoedd targed.

“Mae gwybod sut mae defnyddio llwyfannau cyfryngau cymdeithasol wedi gweddnewid y ffordd mae nifer o fusnesau ffermio a choedwigaeth yn hyrwyddo mentrau lle maen nhw wedi arallgyfeirio, fel llety i dwristiaid, caffis a siopau fferm i fentrau dofednod, coedwigaeth a garddwriaeth.