04/13/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Dim ond bygythiad credadwy o annibyniaeth sy’n rhoi mwy o drosoledd i Gymru yn Llundain medd Adam Price.

MAE Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, wedi dadlau heddiw mai “dim ond bygythiad credadwy o annibyniaeth sy’n rhoi trosoledd i Gymru yn Llundain.”

Dywedodd Mr Price y bydd llywodraeth Cymru o dan arweinyddiaeth ei blaid yn “cryfhau llaw Cymru” o ran delio â San Steffan oherwydd ymrwymiad Plaid i refferendwm annibyniaeth.

Dywedodd Adam Price, os yw Llywodraeth y DU i wrando ar lais Cymru, yna roedd angen “syniadau newydd ac egni newydd ar gyfer Cymru newydd” i sicrhau bod arweinyddiaeth y genedl yn cyd-fynd â chefnogaeth gynyddol i annibyniaeth Cymru.

Ychwanegodd Arweinydd Plaid Cymru fod Cymru wedi elwa o “ddifidend datganoli” yn ystod y pandemig ond bod annibyniaeth yn hanfodol os yw Cymru am wireddu ei llawn botensial a bod yn rhydd o galamau San Steffan.

Mewn apêl uniongyrchol dywedodd Adam Price bod y gobaith o annibyniaeth yn tyfu hyd yn oed yn gryfach ar ôl Mai 6ed.

Dywedodd Adam Price:

“Bydd Llywodraeth Plaid Cymru yn golygu Cymru gryfach – yn cael ei hofni a’i pharchu gan San Steffan heb ei hesgeuluso a’i hanwybyddu. Bydd hyn yn golygu mwy o fuddsoddiad a mwy o bwerau.

“Dim ond bygythiad credadwy o annibyniaeth sy’n rhoi mwy o drosoledd i Gymru yn Llundain.

“Mae llwyddiant lle mae Cymru wedi siartio ei chwrs ei hun yn ystod y pandemig yn ddadl dda dros ddatganoli ond yn ddadl well fyth dros annibyniaeth.

“Rydym wedi gweld difidend datganoli ar ffurf system olrhain ac olrhain y GIG er enghraifft, ond mae angen annibyniaeth lawn ar Gymru os ydym am fod yn rhydd o helyntion San Steffan megis methiannau rhwydwaith profi Lighthouse Labs, ‘cronyism’ contractau ‘PPE’ a’r diffygion yn y system ffyrlo.

“Y peth mwyaf pwerus mewn gwleidyddiaeth yw momentwm. Yr hyn sydd ei angen ar Gymru nawr yw syniadau newydd ac egni newydd i Gymru newydd alluogi newid gêr a sicrhau bod arweinyddiaeth ein cenedl yn unol â chefnogaeth gyhoeddus gynyddol i annibyniaeth.

“Mae profiad yr Alban wedi ein dysgu bod y gobaith o annibyniaeth yn gorfodi San Steffan i wrando. Dim ond trwy ethol Llywodraeth Plaid Cymru ar Fai 6ed y bydd llaw Cymru yn cael ei chryfhau wrth herio Llywodraeth Dorïaidd y DU.

“Mae HS2 yn enghraifft berffaith o sut mae trethdalwyr Cymru yn cael eu gorfodi i droedio’r bil ar gyfer prosiect gwerth biliynau o bunnoedd a adeiladwyd yn gyfan gwbl y tu allan i Gymru tra bydd yr Alban yn derbyn cyllid canlyniadol.

“Ni fu Cymru erioed Brif Weinidog yn barod i sefyll i fyny i San Steffan ac ymladd dros well i’n cenedl. Yr hyn sydd gennym nawr yw Prif Weinidog yn dadlau dros i bwerau dros les aros yn nwylo’r Torïaid yn San Steffan, gan roi ei undebaeth o flaen ei sosialaeth unwaith eto.

“Mae’n bryd mynnu’r parch y mae Cymru yn ei haeddu.

“Dyna pam rwy’n annog pawb sydd naill ai’n chwilfrydig am annibyniaeth neu’n hyderus yn yr hyn y gallem ei gyflawni trwy roi dyfodol Cymru yn nwylo Cymru i ddal y llanw troi trwy bleidleisio dros Blaid Cymru i sicrhau bod y gobaith o annibyniaeth yn tyfu hyd yn oed yn gryfach ar ôl Mai 6ed.

%d bloggers like this: