April 21, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Rheol Covid aros yn lleol dod i ben yng Nghymru Llun 6 Gorffennaf

Bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford, yn cadarnhau heddiw (Gorffennaf 3) bod yr amodau yn galluogi Llywodraeth Cymru i ddileu’r rheol ar aros yn lleol ac i wneud newidiadau i’r rheoliadau fel y gall teuluoedd ddod ynghyd unwaith eto. O ddydd Llun, bydd pobl o ddwy aelwyd wahanol yn cael dod at ei gilydd i ffurfio un aelwyd estynedig.

Yn ei gynhadledd i’r wasg yn ddiweddarach heddiw, mae disgwyl i’r Prif Weinidog ddweud, er bod rhai cyfyngiadau’n cael eu llacio yng Nghymru, bod angen i bawb barhau i gadw pellter cymdeithasol a pharchu’r lleoedd a’r cymunedau y maent yn ymweld â nhw.

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: