06/16/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Llywodraeth Cymru

MAE Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol i wneud cais am ei rownd diweddaraf o gyllid benthyciadau Trawsnewid Trefi. Mae modd defnyddio'r cyllid, sydd werth £5m, i adfywio canol trefi drwy ddod ag adeiladau gwag yn ôl yn fyw. Mae'r cynllun, sydd eisoes wedi dyrannu mwy na £67m ers 2014, yn caniatáu i gynghorau gefnogi prosiectau sy'n helpu cynhyrchu nifer yr ymwelwyr i ganol trefi a helpu i gefnogi busnesau lleol. Mae'r cynllun bellach ar agor ar gyfer ceisiadau ac yn dod i ben ar 02...