September 20, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Talwyd teyrngedau i Arlywydd Cynghrair Cyfeillion Glangwili

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn talu teyrnged i un o hoelion wyth Ysbyty Glangwili am yr effaith gadarnhaol a gafodd ar y gwasanaeth iechyd lleol.

Roedd June Beer, a fu farw’r wythnos diwethaf, yn Llywydd oes Cynghrair Cyfeillion Ysbyty Glangwili am y 12 mlynedd diwethaf.

Ymunodd a’r gynghrair yn fuan ar ôl ei sefydlu ym 1948 ac am bron 70 mlynedd cododd filoedd o bunnoedd trwy weithgareddau codi arian ac arweinyddiaeth bwrpasol. Roedd June a’i gwr Raymond, a fu farw yn 2013, yn ymroddedig i’w gilydd a’u cymuned.

Hyd at y llynedd, roedd y gynghrair wedi gwario mwy na £1,700,000 ar offer a chefnogaeth ar gyfer ysbyty Caerfyrddin, gan gyfrannu at ofal a thriniaeth pobl leol o’u genedigaeth h