September 26, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Trydydd Person yng Nghymru wedi marw ar ôl dal COVID-19.

DYWEDODD Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton:

“Mae’n ddrwg iawn gennyf gadarnhau’r newyddion trist bod trydydd claf yng Nghymru a oedd wedi cael prawf positif ar gyfer COVID-19 wedi marw. Hoffwn estyn fy nghydymdeimlad dwysaf i deulu a ffrindiau’r unigolyn a gofynnaf i’w dymuniad nhw am breifatrwydd gael ei barchu.

“Roedd gan y claf, a oedd yn 71 oed, gyflyrau iechyd eisoes ac roedd yn cael triniaeth yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.”

Like what we Do? Donate here to support our free independent community news service
Help support our free independent community news service: CLICK to donate
Tranlsate Site»

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: