MAE Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) yn atgoffa unrhyw un sy’n
gymwys ac sydd heb ddod ymlaen ar gyfer eu pigiad atgyfnerthu COVID-19 y gwanwyn i dderbyn eu cynnig erbyn y dyddiad cau, sef dydd Iau, 30
Mehefin 2022.

Mae dyddiad cau o 30 Mehefin wedi’i gyflwyno i sicrhau y bydd gan bawb
sy’n gymwys ar gyfer dos atgyfnerthu’r gwanwyn ddigon o egwyl rhwng hyn
a sesiwn atgyfnerthu hydref 2022, os ydynt hefyd yn gymwys.

Dywedodd Bethan Lewis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Diolch i ymdrechion parhaus ein canolfannau  brechu torfol, imiwnyddion cymunedol a phtactisau meddygon teulu, mae bron i 40,000 o bobl wedi cael eu pigiad atgyfnerthu’r gwanwyn.

“Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosibl i bobl gael mynediad at eu
brechlyn ac felly bydd sesiynau galw heibio yn parhau yn ein canolfannau
brechu torfol yn Aberystwyth, Cwm-Cou, Dinbych-y-pysgod, Hwlffordd,
Caerfyrddin a Llanelli i unrhyw un 12 oed a hŷn.

“Gellir trefnu apwyntiadau a chymorth trafnidiaeth* ar gyfer y rhai nad
ydynt yn wirioneddol yn gallu cael mynediad i ganolfan frechu torfol
mewn unrhyw fodd arall trwy ffonio 0300 303 8322 neu anfon e-bost at
COVIDEnquiries.hdd@wales.nhs.uk.”

Os yw rhywun sy’n gymwys i gael pigiad atgyfnerthu yn y gwanwyn wedi
cael haint Covid yn ddiweddar, bydd angen iddynt aros 28 diwrnod o’r
dyddiad y cawsant brawf positif cyn y gellir eu brechu. Byddant yn dal i
allu cael eu brechu ar ôl 30 Mehefin fel rhan o’r ymgyrch hon os bydd
yn rhaid iddynt ohirio eu hapwyntiad.

Nid yw ychwaith yn rhy hwyr i unrhyw un sydd angen dos sylfaenol neu
ddos atgyfnerthu gael ei frechu. Mae sesiynau galw heibio ar gyfer pawb
12 oed a hŷn. Bydd plant 5 i 11 oed yn cael eu brechu mewn clinigau
penodol ac felly mae’n rhaid iddynt drefnu apwyntiad.

Ar gyfer amseroedd galw heibio canolfan frechu torfol (ar gyfer pobl 12
oed a hŷn), ewch i hduhb.nhs.wales/covid19-vaccination [2] neu ffoniwch
0300 303 8322. I drefnu amser apwyntiad, ffoniwch 0300 303 8322 neu
e-bostiwch COVIDEnquiries.hdd@wales.nhs.uk

By Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

You are in breach of copyright
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: