September 29, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Ceisiwch gyngor nawr i baratoi ar gyfer ymgeisio am gyllid drwy gynlluniau Llywodraeth Cymru

YR wythnos hon, mae Cyswllt Ffermio’n dechrau ar ymgyrch newydd i annog busnesau fferm a choedwigaeth yng Nghymru i ofyn am y cyngor sydd arnynt ei angen nawr, er mwyn bod yn barod i fanteisio ar dros £11.5 miliwn o gyllid grant Llywodraeth Cymru a fydd ar gael i’r economi wledig dros y misoedd nesaf o dan y Grant Cynhyrchu Cynaliadwy a’r cynllun newydd, Grant Busnes i Ffermydd – Cynllun Gorchuddio Iardiau.

Mae’r cynllun Grant Busnes i Ffermydd – Y Cynllun Gorchuddio Iardiau yn gynllun grant cyfalaf, a fydd yn cefnogi gwelliannau ym mhob agwedd ar reoli maetholion trwy gryfhau’r isadeiledd presennol ar y fferm.

Dywed Eirwen Williams, cyfarwyddwr rhaglenni gwledig gyda Menter a Busnes, sy’n darparu pob elfen o’r rhaglen Cyswllt Ffermio ar y cyd â Lantra Cymru ar ran Llywodraeth Cymru, fod ffermwyr yn gallu cael gafael ar gyngor Cynllunio Busnes ac Isadeiledd trwy Wasanaeth Cynghori Cyswllt Ffermio.

“Mae’n bwysig gofyn am gyngor annibynnol arbenigol nawr, fel eich bod yn gwbl ymwybodol o’r gwelliannau sydd eu hangen ar eich busnes cyn gwneud cais am gyllid grant,” meddai Mrs Williams.

Trwy’r Gwasanaeth Cynghori, mae Cyswllt Ffermio yn cynnig cyllid o