09/26/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Dau gefnder cael eu carcharu am geisio llofruddio unigolyn yn Nhredelerch

MAE dau ddyn wedi cael eu hanfon i’r carchar am 24 mlynedd ar ôl pledio’n euog o ymgais i lofruddio a meddu ar ddryll bach heb awdurdod.

Gwadodd Keiron Hassan, 32 o Drelái, a Kamal Legall, 26 o’r Tyllgoed, eu bod wedi ceisio llofruddio Taylor Patterson, 22, yn Harris Avenue ar 13 Ebrill 2020.

Yn dilyn treial pum wythnos y Llys y Goron Casnewydd a ddaeth i ben ym mis Tachwedd, dyfarnwyd y cefndryd yn euog o’r holl gyhuddiadau.

Dywedodd yr Uwch-swyddog Ymchwilio, y Ditectif Brif Arolygydd, Mark O’Shea, o Dîm Ymchwiliadau Troseddau Mawr Heddlu De Cymru:

“Gwaethygodd yr achos hwn o drais i raddau difrifol y tu allan i siop lle roedd aelodau o’r cyhoedd yn bresennol yno. Mae’r defnydd o arfau tanio yn anghyffredin iawn yn Ne Cymru a phan fyddwn yn dod ar eu traws, fel y digwyddodd gyda Hassan a Legall, rydym yn benderfynol o geisio dal y rheini sy’n gyfrifol amdanynt.

“Rwy’n gobeithio bod y dedfrydau a roddwyd i’r ddau unigolyn hyn yn anfon neges glir i’r sawl sy’n bwriadu dod â’r math hwn o drais i’n strydoedd. Byddwn yn cymryd pob cam yn eich erbyn ac yn eich anfon i’r carchar.

“Pan saethodd Hassan a Legall y dioddefwr roeddent yn ei dargedu, ni roddwyd unrhyw ystyriaeth i’r aelodau eraill o’r gymuned, gan gynnwys menyw feichiog a mam ifanc â phram a oedd y tu allan i siop Lifestyle Express ar y diwrnod hwnnw.

“Yna, gwnaethant guddio dryll a oedd wedi’i lwytho wrth ymyl maes chwarae plant yn Nhrebiwt. Mae meddwl ar y posibilrwydd y byddai plentyn bach yn dod o hyd iddo yn erchyll.”

Roedd yr ymchwiliad yn cynnwys ditectifs yn casglu gwerth oriau o fideos CCTV a hefyd chwiliad o olion bysedd gan swyddogion chwilio arbenigol, a arweiniodd at ganfod y dryll ychydig wythnosau’n ddiweddarach.

Ychwanegodd y Ditectif Brif Arolygydd O’Shea:

“Cafwyd anghydfod rhwng Hassan a Legall a Taylor Patterson, am resymau nad ydym yn ymwybodol ohonynt. Er na fyddwn yn dod o hyd i’r gwir reswm dros ei saethu o bosibl, mae eu gweithredoedd, a roddodd fywyd Taylor Patterson yn ogystal â’r gymuned ehangach mewn perygl, yn gwbl annerbyniol.”

Mae Heddlu De Cymru’n diolch i bawb a helpodd gyda’r ymchwiliad.

%d bloggers like this: