06/16/2024

Wales News Online

Local & National News for Wales

Dyn wedi’i garcharu am fygwth staff rheilffyrdd a chario arf tanio dynwaredol

MAE dyn a fygythiodd staff rheilffyrdd yng ngorsaf y Fflint wrth gario arf tanio dynwared wedi cael ei garcharu am 70 wythnos, ar ôl ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Cafwyd Samuel Allen, 31, ac o Bron y Wern, Bagillt, yn euog o fod â dryll dynwared, trosedd trefn gyhoeddus, torri gorchymyn aflonyddu a thorri Gorchymyn Ymddygiad Troseddol.

Ddoe (21/10) yn Llys Ynadon Llandudno, fe wnaeth barnwr ei ddedfrydu i 12 mis yn y carchar am y pedair trosedd, yn ogystal â 18 wythnos ychwanegol oherwydd actifadu dedfryd ohiriedig. Mae ei Orchymyn Ymddygiad Troseddol wedi’i ymestyn am bedair blynedd ac mae’r amod i beidio â defnyddio’r rheilffordd yng Nghymru a Lloegr wedi’i ychwanegu.

Am tua 4.50pm ddydd Llun 19 Hydref, sylwodd staff diogelwch yng ngorsaf reilffordd Fflint ar Allen yn agos at ymyl y platfform gyda phlentyn ar ei ysgwyddau. Yn bryderus am eu diogelwch, gofynnodd yr aelod o staff i Allen fynd â’r plentyn i lawr o’i ysgwyddau. Ymatebodd Allen yn ymosodol gan fygwth “torri” yr aelod o staff.

Ar ôl gwrthod teithio iddo, parhaodd Allen i hyrddio camdriniaeth wrth iddo adael yr orsaf. Adroddodd yr aelod o staff y digwyddiad i’r heddlu a stopiodd swyddogion Allen y tu allan i’r orsaf.

Gwrthododd dynnu ei ddwylo o’i boced pan ofynnodd swyddogion iddo. Yn bryderus bod gan Allen arf, tynnodd un o’r swyddogion ei chwaeth allan. Mewn ymateb, taflodd Allen eitem o’i boced i lwyn cyfagos. Arestiodd swyddogion ef ac ar ôl chwilio’r llwyn, daethpwyd o hyd i ddryll dynwared.

Dywedodd Cwnstabl BTP Harry Thompson: “Mae Allen wedi bod yn rhan o nifer o droseddau gwrthgymdeithasol ac nid yw cario dryll dynwared mewn man cyhoeddus byth yn dderbyniol.

“Byddwn yn parhau i ddelio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn gadarn ac yn sicrhau bod Gorchmynion Ymddygiad Troseddol yn cael eu cyhoeddi i atal troseddwyr parhaus.

“Rwy’n ddiolchgar i’r llysoedd am y ddedfryd gref a roddwyd ar y diffynnydd ac rwy’n gobeithio ei bod yn ein hatgoffa na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd.”

%d bloggers like this: