September 29, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Dyn wedi’i garcharu am fygwth staff rheilffyrdd a chario arf tanio dynwaredol

MAE dyn a fygythiodd staff rheilffyrdd yng ngorsaf y Fflint wrth gario arf tanio dynwared wedi cael ei garcharu am 70 wythnos, ar ôl ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Cafwyd Samuel Allen, 31, ac o Bron y Wern, Bagillt, yn euog o fod â dryll dynwared, trosedd trefn gyhoeddus, torri gorchymyn aflonyddu a thorri Gorchymyn Ymddygiad Troseddol.

Ddoe (21/10) yn Llys Ynadon Llandudno, fe wnaeth barnwr ei ddedfrydu i 12 mis yn y carchar am y pedair trosedd, yn ogystal â 18 wythnos ychwanegol oherwydd actifadu dedfryd ohiriedig. Mae ei Orchymyn Ymddygiad Troseddol wedi’i ymestyn am bedair blynedd ac mae’r amod i beidio â defnyddio’r rheilffordd yng Nghymru a Lloegr wedi’i ychwanegu.

Am tua 4.50pm ddydd Llun 19 Hydref, sylwodd staff diogelwch yng ngorsaf reilffordd Fflint ar Allen yn agos at ymyl y platfform gyda phlentyn ar ei ysgwyddau. Yn bryderus am eu diogelwch, gofynnodd yr aelod o staff i Allen fynd â’r plentyn i lawr o’i ysgwyddau. Ymatebodd Allen yn ymosodol gan fygwth “torri” yr aelod o staff.

Ar ôl gwrthod teithio iddo, parhaodd Allen i hyrddio camdriniaeth wrth iddo adael yr orsaf. Adroddodd yr aelod o staff y digwydd