09/25/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Troseddwr toreithiog wedi’i garcharu ar ôl poeri at aelod o staff y rheilffordd – Caergybi

MAE dyn a fygythiodd ac a boeri at aelod o staff rheilffordd yng ngorsaf reilffordd Caergybi wedi cael ei garcharu am gyfanswm o 26 wythnos, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Cafwyd Christopher Jones, 52, ac o Victoria Road, Wrecsam, yn euog o ymosodiad cyffredin a throsedd trefn gyhoeddus adran 4 yn Llys Ynadon Llandudno ar 13 Ionawr.

Am 10.15pm ddydd Llun 11 Ionawr, heriwyd Jones gan aelod o staff rheilffordd pan ddechreuodd besychu a phoeri yng ngorsaf Caergybi. Gan gymryd tramgwydd, bygythiodd Jones yr aelod o staff gan ddweud, “Byddaf yn cael eich lladd.”

Am tua 4.20am, y bore canlynol (12/01), gofynnodd aelod o staff rheilffyrdd yng ngorsaf reilffordd Caergybi i Jones am ei docyn i’w archwilio. Daeth Jones yn hynod ymosodol a phoeri at yr aelod staff pan nad oedd yn gallu cynhyrchu tocyn dilys.

Bu swyddog yn dyst i’r digwyddiad ac arestiodd Jones yn y fan a’r lle.

Dywedodd Jon Liptrot, Swyddog Ymchwilio HTP: “Ni fydd ymddygiad treisgar tuag at aelodau staff rheilffyrdd yn cael ei oddef o dan unrhyw amgylchiadau.

“Ni ddylai neb ofni ymosod arno yn y gwaith, yn enwedig mewn modd mor ffiaidd.

“Rwy’n ddiolchgar i’r llysoedd am y ddedfryd a roddwyd ar y diffynnydd ac yn gobeithio ei fod yn ein hatgof gryf na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd.

“Diolch i’n cydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru am eu cymorth gyda’r digwyddiad hwn.”

Os ydych chi’n profi unrhyw broblemau ar drafnidiaeth gyhoeddus, cysylltwch â HTP trwy anfon neges destun at 61016 neu ffonio 0800 40 50 40 ar unrhyw adeg. Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 bob amser.

%d bloggers like this: