February 27, 2021

Newyddion Cymru Ar-Lein : Wales News Online

Newyddion Lleol a Chenedlaethol Cymru – Local and National News for Wales

Troseddwr toreithiog wedi’i garcharu ar ôl poeri at aelod o staff y rheilffordd – Caergybi

MAE dyn a fygythiodd ac a boeri at aelod o staff rheilffordd yng ngorsaf reilffordd Caergybi wedi cael ei garcharu am gyfanswm o 26 wythnos, yn dilyn ymchwiliad gan Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig.

Cafwyd Christopher Jones, 52, ac o Victoria Road, Wrecsam, yn euog o ymosodiad cyffredin a throsedd trefn gyhoeddus adran 4 yn Llys Ynadon Llandudno ar 13 Ionawr.

Am 10.15pm ddydd Llun 11 Ionawr, heriwyd Jones gan aelod o staff rheilffordd pan ddechreuodd besychu a phoeri yng ngorsaf Caergybi. Gan gymryd tramgwydd, bygythiodd Jones yr aelod o staff gan ddweud, “Byddaf yn cael eich lladd.”

Am tua 4.20am, y bore canlynol (12/01), gofynnodd aelod o staff rheilffyrdd yng ngorsaf reilffordd Caergybi i Jones am ei docyn i’w archwilio. Daeth Jones yn hynod ymosodol a phoeri at yr aelod staff pan nad oedd yn gallu cynhyrchu tocyn dilys.

Bu swyddog yn dyst i’r digwyddiad ac arestiodd Jones yn y fan a’r lle.

Dywedodd Jon Liptrot, Swyddog Ymchwilio HTP: “Ni fydd ymddygiad treisgar tuag at aelodau staff rheilffyrdd yn cael ei oddef o dan unrhyw amgylchiadau.

“Ni ddylai neb ofni ymosod arno yn y gwaith, yn enwedig mewn modd mor ffiaidd.

“Rwy’n ddiolchgar i’r llysoedd am y ddedfryd a roddwyd ar y diffynnydd ac yn gobeithio ei fod yn ein hatgof gryf na fydd y math hwn o ymddygiad yn cael ei oddef ar y rheilffordd.

“Diolch i’n cydweithwyr yn Heddlu Gogledd Cymru am eu cymorth gyda’r digwyddiad hwn.”

Os ydych chi’n profi unrhyw broblemau ar drafnidiaeth gyhoeddus, cysylltwch â HTP trwy anfon neges destun at 61016 neu ffonio 0800 40 50 40 ar unrhyw adeg. Os ydych chi mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999 bob amser.

You cannot copy content of this page

error: You are in breach of copyright
%d bloggers like this: