09/30/2023

Wales News Online

Local & National News for Wales

Gwynoro Jones

Former MP for Carmarthenshire, Gwynoro Jones joined the team covering politics in Wales. He has a wealth of experience in politics and has been a regular commentator on radio, TV and in newspapers in Wales. Email: gwynorojones@walesnewsonline.com

AR NOS Iau, 06 Hydref am 7:30yh, cynhelir Noson Goffa T. Llew Jones yn Llyfrgell y Dref Aberystwyth, Canolfan Alun R Edwards. Y trydydd noson goffa swyddogol i gael ei drefnu gan y Llyfrgell, bydd noson eleni yn cynnwys araith gan y siaradwr gwadd, Jon M O Jones. Teitl y sgwrs yw 'Bwbw o ben Foel Gilie: atgofion am gymdeithas wledig y Cilie'. Bydd hefyd perfformiad gan Barti Camddwr. Cyn dod yn awdur llawn amser, roedd T. Llew Jones yn athro ysgol gynradd...

BEFORE becoming a full-time author, T. Llew Jones was a primary school teacher in Ceredigion for 35 years, and died in 2009. He published over 50 books for adults and children. Some of them were adapted for television and were shown around the world. Councillor Catrin M S Davies, Cabinet Member with responsibility for Library Services, said: "Every...